Select Page

Registracija poslovnih subjekata u FBiH skratit će se na tri dana

Registracija poslovnih subjekata u FBiH skratit će se na tri dana

Vlada Federacije BiH prihvatila je informacija o radu i poduzetim aktivnostima Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sustava poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, s ciljem realizacije reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Sveobuhvatnom reformom procesa registracije nastoji se povećati konkurentnost gospodarstva Federacije BiH, te jačanjem učinkovitosti, efektivnosti, kvalitete, fleksibilnosti i transparentnosti javnog sektora uporabom inovativnih rješenja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija stimulirati rast i razvoj privatnog sektora, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Očekivani rezultati uključuju uspostavljanje jednošalterskog sustava registracije i omogućavanje on-line registracije gospodarskih subjekata u FBiH, skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata (d.o.o.) na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava s ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji BiH za 50 posto i troškova registracije poslovnih subjekata, povećanje broja novoregistriranih gospodarskih subjekata za 15 posto u Federaciji BiH u razdoblju 18 mjeseci nakon implementacije reformi, u usporedbi s razdobljem od dvije godine prije reformi.

Cilj je i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, do kraja projekta, i povećanje transparentnosti rada Vlade Federacije BiH objavljivanjem on-line poslovnog registra.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je za pripremu izmjena i dopuna Zakona o gospodarskim društvima, i ukidanja Uredbe o uvjetima koje je poduzeće, odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti.

To je u skladu s preporukama iz “Analize procesa registracije i povezanih pravnih akata u FBiH, kao preteče uspostavljanja jednošalterskog sustava i procesa registracije” iz studenog 2016. godine.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da, u što kraćem roku, Vladi dostavi Nacrt zakona o elektroničkom potpisu i prateće podzakonske akte.

Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, nakon provedbe Presude Ustavnog suda Federacije BiH 2. 12. 2015. godine, u skladu s preporukama iz “Analize”, provede aktivnosti izmjena i dopuna Zakona o notarima i Tarife o nagradama i naknadama notara, a zatim i Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sustava i procesa registracije.

To ministarstvo je dužno i da, u suradnji sa sudovima u FBiH i Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem, uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke, donese uputu za proces digitalizacije starih sudskih spisa i arhiva.

Vlada je Federalno ministarstvo financija zadužilo da izmijeni i dopuni Pravilnik o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriju FBiH, također u skladu s preporukama iz “Analize procesa registracije i povezanih pravnih akata u Federaciji BiH”.

S ciljem realizacije zaključka, zadužena federalna ministarstva surađivat će s drugim ministarstvima i tijelima Vlade FBiH, Grupacijom Svjetske banke, kao i drugim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, priopćeno je iz Federalne vlade.

OGLASI

Loading