Select Page

SAVJET VOĆARIMA: ZAŠTITA OD ŽILOGRIZA

SAVJET VOĆARIMA: ZAŠTITA OD ŽILOGRIZA

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) je opasan štetnik koji napada isključivo koštičave voćke: trešnju, višnju, šljivu, breskvu, nektarinu, marelicu. Stvara velike štete izazivajući sušenje stabala, a ponekad i cijelih nasada koštičavog voća. Žarišta zaraze mogu biti napušteni, neobrađeni nasadi košičavog voća i stara posušena stabla.

Žilogriz spada u red kornjaša. Odrasla jedinka je dužine 2-3 cm, crne boje, zaštićena hitinskim oklopom. Ima izražen sivi nad vratni štit. Nema razlike između mužjaka i ženke.

Odrasle jedinke izlaze kad se temperatura zemljišta podigne iznad 15°C, a to može biti već u travnju, kada se penju na grane gdje grizu lišće i mlade izbojke koštičavog, a i drugog voća. Hrane se lišćem sve do spolnog sazrijevanja kada dolazi do oplodnje nakon čega ženka žilogriza odlaže jaja. Silazi na zemlju i od lipnja do kolovoza odlože jaja na korijenov vrat ili neposredno oko stabla ne dalje od 30-ak cm. Ženka polaže jaja u navratima i može odložiti od 200-600 jaja. Jaja su bijele boje, veličine 1-1,5 mm. Nakon 10-20 dana, ovisno o temperaturi zraka, iz jaja se razviju mlade larve koje se ubušuju u predjelu korijenovog vrata ispod površine zemlje. Larva se tu zadržava 12-24 mjeseca ovisno o tome kad je ženka položila jaja. Ako su jaja položena u lipnju larve se razviju za 12 mjeseci, a ako su jaja položena u kolovozu, larva se razvije za 24 mjeseca. Za to vrijeme larve prave štete na u predjelu korijena i korijenovog vrata izgrizajući njihov unutarnji dio i prekidajući dovod hrane. Prvo se suše unutarnje i vršne grane pa se simptomi mogu zamijeniti sa simptomima Monilie laxe-palež grančica. Smanjena je lisna površina, nema vegetativnog porasta, a biljka počinje ispuštati smolu u dijelu korijenovog vrata ili iznad njega. Biljka postupno slabi i osuđena je na propast.

Štetnik je potvrđen na području općine Posušje: Osoje; Batin i Rastovača.

MJERE ZAŠTITE

Mehaničke mjere: skupljanje odraslih jedinki i sprečavanje ženke žilogriza da odloži jaja u neposrednu blizinu voćaka ili na prizemni dio stabla. U tu svrhu se koristi PVC mreža s okcima promjera do 2 mm kojom se ovije korijenov vrat i dio zemljišta neposredno uz stablo u promjeru 50-ak cm.

Kemijske mjere: koncem mjeseca svibnja tretirati zemljišnim insekticidima na bazi klorpirifosa. Također, može se tretirati i folijarno sistemskim sredstvima na bazi imidakloprida i tiametoksama.

NAPOMENA:

Prilikom primjene preparata obavezno se pridržavati uputa proizvođača sredstva za zaštitu bilja.

općina-posušje

OGLASI

Loading