Select Page

Sindikati i udruge 
traže niže cijene hrane i usluga u BiH

Sindikati i udruge 
traže niže cijene hrane i usluga u BiH

CIJENE ISTE IAKO GORIVO KONSTANTNO POJEFTINJUJE
Sindikati i udruge 
traže niže cijene hrane i usluga u BiH

Ako cijene nafte i naftnih prerađevina i dalje nastave padati ili u slučaju da one s manjim vrijednosnim oscilacijama ostanu manje-više iste sljedećih mjeseci, Udruge za zaštitu potrošača BiH, Sindikalne organizacije i članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća tražit će od vlasti da u okviru svojih mogućnosti pokuša utjecati na sniženje cijena pojedinih proizvoda i usluga.

Nelogična situacija

Kako se cijene nafte i naftnih prerađevina smanjuju u kontinuitetu od nekoliko tjedana, nelogično je što niti jedan proizvod ili usluga nisu, sukladno tome, barem malo pojeftinili. Iz Udruge za zaštitu potrošača Republike Srpske traže da se korigiraju cijene javnog prijevoza sukladno s padom cijena goriva na benzinskim crpkama. Dragovan Petrović iz Asocijacije potrošača RS-a tvrdi kako bi s padom cijena goriva građani trebali osjetiti učinak pojeftinjenja. “Najprije mislim da bi trebale biti manje cijene javnog prijevoza. Također, na dugoročnijem planu, trebali bismo imati i jeftinije poljoprivredne proizvode, kao i one proizvode u čiju kalkulaciju ulaze i troškovi prijevoza”, napominje Petrović. Istog su razmišljanja i predstavnici udruga za zaštitu potrošača iz Federacije BiH, koji napominju kako se na temelju ovog vidi nesređenost tržišta i monopolizam na koji institucije vlasti teško ili nikako ne mogu djelovati. Za razliku od udruga za zaštitu potrošača, prijevoznici, trgovci i taksisti ne razmišljaju još o sniženju cijena svojih usluga i proizvoda jer, kako kažu, nisu povećavali cijene ni kad je gorivo bilo mnogo skuplje.

Cijene iste, iako gorivu pojeftinjuje

Slično razmišljaju u institucijama vlasti obaju bh. entiteta.Cijene se, prema tvrdnjama Ministarstva trgovine RS-a i FBiH, na tržištu kreiraju slobodno prema tržišnim uvjetima, stoga njihova intervencija, koja bi rezultirala sniženjem, nije moguća. Spomenimo kako je Vlada Federacije BiH pred kraj 2014. godine donijela odluku koja se odnosi na brisanje odredbe prema kojoj su gospodarski subjekti bili dužni dostavljati obavijest o promjeni cijena i marži na malo za sol za ljudsku prehranu, šećer kristal, mlijeko u prahu, jestivo ulje i margarin.To znači da trgovci mogu kreirati slobodno cijenu i marže na te proizvode. Za razliku od bh. vlasti, prema projekciji Svjetske banke, u 2015. i dalje računa se kako bi cijene energenata na svjetskom tržištu trebale biti niže u odnosu na 2014. godinu. Identična predviđanja oko kretanja cijena nafte i hrane ima Europska komisija MMF.

vecernji.ba

OGLASI

Loading