Select Page

SIP: Ponovna brojanja glasačkih listića

SIP: Ponovna brojanja glasačkih listića

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je na hitnoj sjednici, razmatrajući zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića, donijelo Naredbu (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica: Cazin, Bihać, Teslić, Novi Grad, Kakanj, Tuzla, Foča (FBiH) i Vareš, po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za razinu vlasti općinsko vijeće/skupština općine, odnosno gradsko vijeće.

Ponovna brojanja će biti obavljeno sutra u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) s početkom u 12 sati.

Naredba će biti objavljena na web stranici SIP-a BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim sudionicima u izbornom procesu.

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata i neovisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni tijekom ponovnog brojanja. 

SIP BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata, priopćeno je iz SIP-a.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.        

OGLASI

Loading