Select Page

Toni Kraljević: Dug županije smanjili smo za 40,027.451,97 maraka

Toni Kraljević: Dug županije smanjili smo za 40,027.451,97 maraka

Dopredsjednik Vlade i ministar financija Zapadnohercegovačke županije Toni Kraljević u intervjuu za Večernji list govori o smanjenju duga ove županije, izmirenju obveza prema Poreznoj upravi FBiH, očekivanjima od listopadskih izbora te planovima za budućnost.

Kakvo je trenutačno financijsko stanje u ovoj županiji, odnosno za koliko je smanjen dug tijekom protekle tri godine, odnosno za mandata trenutačnog sastava Vlade ZHŽ-a?

– Stanje obveza Zapadnohercegovačke županije, po posljednjem uvidu u glavnu knjigu riznice, iznosi 36,935.916,28 KM, što bi značilo kako su obveze u usporedbi s 2015. godinom, kada su iste iznosile 76,963.368,25 KM, umanjene za iznos od 40,027.451,97 KM ili postotno za 52%. Ovo su podaci koji me kao ministra financija posebno vesele jer su točni pokazatelji kako su sva naša nastojanja i poduzete mjere na planu stabiliziranja javnih financija urodili plodom. Podsjetit ću, među ostalim, kako se ZHŽ u protekle tri godine, uključujući i proračunsku 2018., nije kreditno zaduživao, što se najzornije može iščitati kada se u ukupnoj strukturi obveza analiziraju one dugoročne. Tako su obveze po dugoročnim kreditima u 2015. iznosile 23,486.532,27 KM, dok je trenutačno stanje ovih obveza 6,412.244,26 KM. Naravno, dodatno veseli i činjenica da, nakon saniranja ranijih obveza po toj osnovu, danas uredno isplaćujemo sva socijalna davanja, rodiljske naknade, tekuće prijenose za smještaj štićenika, školarine za djecu ometenu u razvoju, skrbništvo itd. Ovo posebno apostrofiram s obzirom na to da se radi o najosjetljivijim skupinama našeg društva i jer smo se od prvog dana mandata ovog saziva Vlade ZHŽ-a obvezali kako će nam isplate tih dugovanja biti, da se tako izrazim, najprioritetnije među prioritetima.

Najveći dio obveza u strukturi ukupnog duga odnosio se na obveze prema Poreznoj upravi FBiH na ime neplaćenih poreza i doprinosa. Koliko je u mandatu ove Vlade ZHŽ-a plaćeno starih obveza prema Poreznoj upravi?

– Nažalost, posljednjih godina ZHŽ se spominje kao istaknutiji dužnik, posebno u kontekstu dugovanja koje spominjete u svom upitu, dakle, dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH na ime neplaćenih poreza i doprinosa. Taj dug se kumulirao godinama. Osim toga, kamate na neizmirene obveze su još dodatno usložnjavale financijsko stanje županije, što je predstavljalo stalnu latentnu prijetnju koja je mogla negativno kulminirati i rezultirati blokadom županijskih računa sa svim posljedicama koje iz tog proizlaze. Kao što sam i u prijašnjim medijskim istupima znao istaknuti, taj dug je posljedica, osim onih subjektivnih, i objektivnih razloga, prije svega diskriminirajućeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda i još donedavnog zakidanja ZHŽ-a po osnovi broja stanovnika. Danas ova županija uredno uplaćuje sve tekuće doprinose, a značajnim iskoracima se svakog mjeseca podmiruju i obveze na ime doprinosa iz ranijih godina. Primjerice, samo za doprinose za beneficirani radni staž u razdoblju od 2015. godine isplaćeno je 2,068.218,95 maraka, od čega se više od polovine navedenog iznosa odnosi na prijašnje godine, među ostalim i one kada beneficirani staž nije ni knjižen, samim tim ni plaćan. Uz to, u protekle tri i pol godine izvršeno je plaćanje u iznosu od 9,119.422,98 KM za obveze za doprinose iz ranijeg razdoblja, odnosno ZHŽ je od 2015. godine do danas ukupno platio na ime doprinosa iznos od 67,201.700,23 KM.

Osim vraćanja duga, ova Vlada FBiH napravila je i brojne druge korake koji su poboljšali status proračunskih korisnika. Koliko se iz proračuna dodatno izdvaja sredstava na osnovi kolektivnih ugovora potpisanih s prosvjetarima i djelatnicima MUP-a ZHŽ-a? Koliko su povećane plaće?

– Podsjetit ću kako je Vlada ZHŽ-a 14. kolovoza 2017. godine potpisala kolektivni ugovor sa Sindikatom osnovnih škola, a tjedan dana kasnije, 21. kolovoza, i sa Sindikatom srednjih škola, dok je kolektivno pregovaranje sa Sindikatom MUP-a ZHŽ-a okončano te je sporazum potpisan 1. prosinca 2017. godine. Potpisanim sporazumima, prije svega, izbalansiran je status svih zaposlenika sukladno njihovim radnim mjestima i stručnoj spremi. Osim povećanja osnovice od 5,5% za zaposlene u prosvjeti i policijske službenike, kod plaća državnih službenika i namještenika nije se išlo samo s linearnim povećanjem, nego su koeficijenti korigirani za 0,3 posto te su na taj način izjednačeni kod svih proračunskih korisnika. Ovime se nakon sedam godina otklonio diskriminirajući element koji je nastao kroz kolektivni ugovor potpisan s prosvjetom 2010. godine, a koji nije praćen promjenom koeficijenata kod ostalih proračunskih korisnika.

Provedba potpisanog ide u punom opsegu, što podrazumijeva na korelirajućim stavkama proračuna ZHŽ-a dodatni iznos od oko 3,5 milijuna maraka, ali na taj način i prevenira potencijalne tužbe, kojih se većina u prijašnjim godinama odnosila upravo na nepoštivanje odredbi kolektivnih ugovora iz tog vremena. Sa zadovoljstvom ću ponoviti i kako je u ove sporazume, među ostalim, utkana konkretna pronatalitetna mjera, a koja se odnosi na puni iznos plaće tijekom trajanja rodiljskog dopusta za sve zaposlenice korisnice proračuna ZHŽ-a. Zaštita majčinstva i obitelji je, uz još nekoliko mjera, u ovim ugovorima posebno došla do izražaja, što nas sve zajedno može činiti ponosnima jer se u kratkom razdoblju od zaostajanja i kašnjenja s isplatama rodiljskih naknada došlo do situacije gdje sada razinom ovih prava prednjačimo. Vjerujem kako ćemo nastavkom stabilizacije županijskih financija te smanjenjem duga stvoriti prostor i za daljnje unapređenje prava i statusa naših zaposlenika.

Od samog početka Vlada ZHŽ-a, čiji ste potpredsjednik, socijalno je osjetljiva. Kakvo ste stanje zatekli kada su u pitanju rodiljske naknade, štićenici, korisnici socijalnih naknada, a kakvo je stanje s isplatama tim kategorijama danas?

– Već sam se dijelom kroz prethodne odgovore referirao na pojedine transfere iz širokog spektra socijalnih davanja koja su sastavni dio proračuna naše županije. Uz spominjane iskorake u smanjenju ukupnih dugovanja, bez ikakve patetike istaknut ću kako me osobno najviše veseli što smo baš u ovom dijelu sustigli sve zaostatke, postigli urednost i redovitost u isplatama, ali i uvećali pojedine stavke u tekućoj proračunskoj godini. Tako su, uz stalne socijalne naknade, značajno uvećane i naknade za majke rodilje izvan radnog odnosa, koje sada iznose 2000 maraka. Ovdje moram napomenuti i problematiku koja nije odveć medijski eksponirana, a odnosi se na dugovanja za smještaj štićenika s prostora naše županije prema različitim ustanovama diljem Bosne i Hercegovine. U proteklom razdoblju je za dugovanja po ovoj osnovi Zapadnohercegovačka županija isplatila iznos od 5,104.556,09 KM. Tu bih još pridodao i plaćena dugovanja na ime naknada za tuđu pomoć i njegu u iznosu od 337.864 KM. I u vremenu koje je pred nama naša nastojanja će ostati i dalje usmjerena na što adekvatniju zaštitu najugroženijih u našem društvu.

Poljoprivrednici često ističu važnost isplate poticaja početkom godine, što ste uveli kao praksu u posljednje vrijeme. Koliko se novca izdvaja za poticaje u poljoprivredi? Do kojeg datuma poticaji budu isplaćeni i hoće li taj iznos rasti u predstojećem razdoblju?

– Uz sve složenosti u oblasti agrara u ovoj državi, najmanje što mi možemo učiniti je isplata poticaja, konkretno u biljnoj proizvodnji, u onom razdoblju godine kada su sredstva prijeko potrebna za pripremu sezone. Isto tako uredno isplaćujemo i sva proračunom predviđena poticajna sredstva za animalnu proizvodnju. Radi se o ukupnim sredstvima u iznosu od milijun KM. U aktivnom smo dijalogu s predstavnicima reprezentativnih udruga iz ove oblasti s ciljem redefiniranja i unapređenja postojećeg modela poticanja poljoprivredne proizvodnje te se nadam kako će se, uz spomenuto te uz uvećanja na ovoj proračunskoj poziciji koje Vlada planira, postići bolji krajnji učinci. Još jednom podcrtavam kako smo svjesni kompleksnosti problema u ovoj oblasti, ali isto tako i da u onom dijelu koji je ingerencijski naslonjen na razinu županijske vlasti neće izostati podrška.

Koliko je u protekle tri i pol godine iz proračuna ZHŽ-a izdvojeno za projekte lokalnih zajednica?

– Sve ono što je bilo planirano županijskim proračunima za navedene godine u cijelosti je ispoštovano i prema nižim razinama vlasti tj. našim jedinicama lokalne samouprave. To se, među ostalim, odnosi na kapitalne prijenose, subvencioniranje prijevoza učenika, tekuće prijenose za objekte vodnog gospodarstva, tekuće prijenose mjesnim zajednicama, vjerskim zajednicama, knjižnicama, muzejima itd. Vlada ZHŽ-a je, a temeljem sporazuma s UNDP-jem, izdvojila značajna proračunska sredstva preko resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša za projekte energetske učinkovitosti javnih objekata s prostora naše županije. Samo kroz ove projekte ukupno je na prostoru županije investirano oko 4,5 milijuna maraka.

Kakvi su financijski planovi za predstojeće razdoblje?

– Ono što i dalje ostaje naš glavni prioritet je nastavak saniranja obveza iz prijašnjih godina, prije svega obveza na ime doprinosa prema Poreznoj upravi Federacije BiH. Ovdje bih posebno naglasio kako u ovoj godini planiramo maksimalno reducirati i onaj dio obveza koji se odnosi na sudska izvršenja. Podsjetit ću kako je izmjenama i dopunama proračuna ZHŽ-a za 2017. iznos za isplatu tužbi dodatno uvećavan. Sredstva kojima planiramo uvećati ovu poziciju u proračunu 2018. godine riješit ćemo većinu dugovanja koja su se po ovoj osnovi također kumulirala godinama. Rezultati dosadašnje konsolidacije otvorili su nam dimenziju koju još uvijek ne bih nazvao razvojnom, ali u svakom slučaju, stvorena je podloga s koje smo unaprijedili socijalni dio, poboljšali radnopravni status svojih zaposlenika, značajno uložili u materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje sigurnosnog resora, civilne zaštite, u opremanje i nabavu vozila za vatrogastvo, potom stambeno zbrinjavanje branitelja, primanje velikog broja mladih i obrazovanih ljudi u vježbenički status, a prvi smo uveli i asistente za pomoć u nastavi. Sve navedeno je pridonijelo stvaranju jednog pozitivnijeg ozračja, ali kao što uvijek volim ponoviti – ne treba se zanositi, još je puno izazova i posla pred nama.

Pred nama su parlamentarni izbori u listopadu. Kakva su vaša očekivanja od njih, budući da ste član Izvršnog izbornog stožera HDZ-a BiH i koordinator za suradnju s HDZ-om RH? – HDZ BiH s partnerima iz HNS-a predstavlja najveću političku snagu hrvatskog naroda u BiH, što će potvrditi i nadolazeći izbori. Uvjeren sam kako će kandidat HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva Dragan Čović, te HDZ BiH kao stranka, odnijeti uvjerljivu pobjedu na općim izborima 7. listopada 2018. godine te potom ustrajno nastaviti borbu za jednakopravnost i konstitutivnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali isto tako nastaviti raditi i na svekolikom razvoju BiH te njezinu približavanju euroatlantskim integracijama. Na putu prema postavljenim ciljevima imamo bezrezervnu i iskrenu podršku sestrinskog HDZ-a RH, na čemu im i ovom prigodom iskreno zahvaljujem.

Koliko bi ponovno sastavljanje vlasti bez Hrvata nanijelo štetu ovom narodu?

– Takve ideje i projekti ne bi nanijeli štetu samo Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego bi najveću štetu pričinili samoj BiH na njezinu putu izgradnje i razvoja kao demokratske države i društva, itekako i na njezinu europskom putu. Ovim i ovakvim pristupom širom bi se otvorio prostor političke i institucionalne nestabilnosti s nesagledivim posljedicama. Zapravo, time bismo ponovno izgubili nekoliko godina, još jednu generaciju mladih ljudi, a za to Bosna i Hercegovina više nema vremena. No, i dalje želim iskreno vjerovati kako se vrijeme takvih projekata više nikada neće ponoviti, kao i da će na koncu pobijediti zdrav razum kod svih, osobito onih koji se najglasnije kunu u Bosnu i Hercegovinu.

Predsjednik ste Uprave Izviđača koji je ove godine odnio titulu prvaka BiH. Kakvi su planovi u predstojećem razdoblju s ovim klubom? Može li Izviđač i dalje biti rasadnik dobrih igrača za BiH i regiju?

– RK Izviđač je najprepoznatljiviji ljubuški sportski brend. Zasluga je to mnogih generacija Ljubušanki i Ljubušaka koji su, svatko na svoj način, dali sebe u taj klub. Ponosni smo što su ove godine još dva pehara obogatila našu inače bogatu trofejnu dvoranu – momci su osvojili prvenstvo, djevojke Kup BiH. Prilika je ovo za zahvaliti prije svega našim igračicama, igračima, svim našim trenerima, sponzorima te na poseban način vjernoj i rukometno školovanoj ljubuškoj publici koja će u novoj rukometnoj sezoni imati priliku pratiti i bodriti skaute u prestižnoj SEHA ligi. RK Izviđač je konstantno orijentiran na rad s mladima, a ono što Izviđač svrstava u sam vrh europskog rukometa broj je reprezentativaca koji dolaze iz ovog kluba, što je i ponajbolja potvrda kvalitete naše ljubuške škole rukometa.

Tags: toni kraljevićžzh

OGLASI

Loading