Select Page

Traže se manje tarife za notare i odvjetnike

Traže se manje tarife za notare i odvjetnike

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odvjetništvu FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konzultacije s Odvjetničkom komorom Federacije BiH, dok za odvjetnike obrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.

– Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i odvjetnika i, u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku – navodi se iz Vlade BiH.

OGLASI

Loading