Select Page

FBiH zahvatila bijela kuga, samo ŽZH u prosincu imala pozitivan prirodni priraštaj

FBiH zahvatila bijela kuga, samo ŽZH u prosincu imala pozitivan prirodni priraštaj

Federalni zavod za statistiku jučer je objavio izvješće koje prikazuje broj živorođenih i umrlih po županijama u Federaciji BiH za mjesec prosinac 2018. godine. Poražavajuća je činjenica da od 10 županija u FBiH samo Županija Zapadnohercegovačka ima pozitivan prirodni priraštaj. Podaci za cijelu 2018. godinu su također zabrinjavajući jer je broj umrlih za 2252 veći od broja rođenih na području cijele Federacije BiH, piše Hrvatski Medijski Servis. U ŽZH u prosincu su rođene 94 bebe dok je broj umrlih ljudi u istom razdoblju 63 što rezultira pozitivnim prirodnim priraštajem u iznosu od 31. U svim ostalim županijama u FBiH zabilježen je negativni prirodni priraštaj u prosincu.

Tako je, primjerice, u Hercegovačko neretvanskoj županiji broj živorođenih 175 dok je broj umrlih 212, što je negativni prirodni priraštaj -37. Tuzlanska županija, koja je najmnogoljudnija županija u BiH prema popisu stanovništva iz 2013. godine, također je imala negativan prirodni priraštaj -25 (343 živorođenih; 368 umrlih). Posebno alarmantna situacija je u Posavskoj županiji u kojoj je u posljednjem mjesecu 2018. godine broj živorođenih 17, a broj umrlih 59 što rezultira negativnim prirodnim priraštajem u iznosu od -42. Federalni zavod za statistiku je u svoje izvješće za prosinac uvrstio i broj sklopljenih te broj raskinutih brakova. Prva po broju i sklopljenih i razvrgnutih brakova je Tuzlanska županija, slijede Zeničko-dobojska županija i Županija Sarajevo. Zanimljivo je da su u Hercegovačko neretvanskoj županiji u prosincu zabilježena samo 2 razvoda braka, ako broj sklopljenih brakova je 65.

Abcportal.info

OGLASI

Loading