Select Page

Vlada ŽZH usvojila Proračun u iznosu od 76.738.921,00 KM

Vlada ŽZH usvojila Proračun u iznosu od 76.738.921,00 KM

Danas je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 58. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu u iznosu od 76.738.921,00 KM, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom zavodu za pravnu pomoć, koji su upućeni u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o darovanju stomatoloških stolica i računala domovima zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj; Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Posuško na području općine Posušje; Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2016. godinu u iznosu od 100 KM; Odluku o proglašenju 27. prosinca 2016. godine (utorak) i 2. siječnja 2017. godine (ponedjeljak) neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 3968 k. o. Uzarići i dijelu k. č. broj 1984/1 k. o. Jare, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 85/1 k. o. Uzarići, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 188/1 k. o. Čitluk, Posušje; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2031 k. o. Gradac, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 3968 k. o. Uzarići, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1469/1 k. o. Turčinovići, Široki Brijeg te Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 3484/1 k. o. Bašići, Posušje.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški; Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški u sastavu: Ivan Landeka, Ana Bubalo, Ankica Šaravanja, Slaven Tomić i Jure Lauc; Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg, kao i Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg u sastavu: Marko Ćavar, Daria Bilinovac, Ivan Kovačić, Stanko Čolak i Marinko Jurilj.

OGLASI

Loading