Select Page

Zadnji dan prijave poreza na dohodak i kupnje markica

Zadnji dan prijave poreza na dohodak i kupnje markica

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke s distribucijom premijer osiguranja odnosno markica završava danas 31. ožujka. Premija osiguranja (markica) nije obvezna, ali u slučaju da osiguranik nema markicu, zdravstvena ustanova ima zakonsku obvezu naplatiti participaciju za pruženu uslugu.

Još dakle danas do 16 sati do kad radi poslovnica Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije zapadnohercegovačke u Posušju premiju mogu uplatiti i preuzeti sve osigurane osobe prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kojima je izdana zdravstvena iskaznica. Nakon ovog datuma premiju osiguranja moći će nabaviti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Korisnici stalne socijalne potpore oslobođeni su plaćanja premije osiguranja, uz predočenje dokaza odnosno prijave na osiguranje preko Centra za socijalnu skrb.

Zadnji dan prijave i za porez na dohodak

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2016. godinu obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. ožujka 2017. godine. Uz obrazac obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost do istog roka podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti. Također, današnji datum je i zadnji dan kada obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz pripadajući obrazac, prilažu Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine.

Prijava poreza na dobit za 2016. godinu uz pripadajuće obrazce podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog osobe do 31. ožujka 2017. godine, odnosno do zadnjeg radnog dana u ožujku tekuće za prethodnu godinu.

posusje.net

OGLASI

Loading