Select Page

Zakazana 12. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 12. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 28.11.2017. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za javnu nabavu dugoročnog kreditnog zaduženja općine Posušje
3. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2016. godinu
4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1. do 30.9. 2017.godine
5. Nacrt proračuna općine Posušje za 2018. godinu
6. a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Posušje,
Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića
„Bajka“ Posušje
7. b) Prijedlozi Rješenja o imenovanju privremenih Upravnih vijeća Centra za socijalni
rad Posušje, Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg
vrtića „Bajka“ Posušje
8. a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju Nadzornih odbora Javnog poduzeća „Vodovod“
d.o.o. Posušje i Radio Posušje d.o.o.
b) Prijedlozi Rješenja o imenovanju privremenih Nadzornih odbora Javnog poduzeća
„Vodovod“ d.o.o. Posušje i Radio Posušje d.o.o.
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Posušje (Put za Grude-Krči)
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Vinjani (Luke)
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rakitno (Donja Sutina-Blaškići)
12. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Vir (Grudine)
13. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Gornji Jukići (Gaj)
14. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Poklečani (Zaglavica-Rajići)
15. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Vranić (osnovna škola i pošta)
16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Vicanov Brijeg“ (Weltplast i Miviko)
17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o povećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
19. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za katastarsku općinu Konjsko Bare

PREDSJEDNIK
___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading