Select Page

Zakazana 17. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 17. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 27.7.2018. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2.Informacije o radu lovačkih društava i ribolovnog društva
3.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Posušje u 2017. godini
4.Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Posušje u 2017. godini
a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za žalbe Općinskog vijeća općine Posušje
b) Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za žalbe Općinskog vijeća općine Posušje
5.Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Marasov Brijeg-Lastvice
6.Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Rastovača (lokalni put Čuture-Landeke-Lebe)
7.Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Posušje (Put za Grude-Krči)
8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Posušje za 2018. godinu
9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2018. godinu
10.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava upravljanja Gradskim stadionom „Mokri 11.Dolac“ u vlasništvu općine Posušje na Športski savez općine Posušje
12.Prijedlog Odluke o određivanju mjesta za javna okupljanja na području općine Posušje
13.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Školskih odbora osnovnih i srednjih škola u općini Posušje
14.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje
15.Prijedlog Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata brojevima
16.Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
17.Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zamjeni poslovnih prostora
18.Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta
19.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
20.Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
21.Prijedlog Mišljenja

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

OGLASI

Loading