Select Page

Zakazana 25. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 25. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 30.6.2015. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće o radu „Športskog saveza Posušje“ za 2014. godinu
3. Prijedlozi Zaključaka o davanju suglasnosti na Pravilnik o korištenju športskih dvorana u vlasništvu općine Posušje, Kućni red i Cjenovnik slobodnih termina koje je donio Športski savez općine Posušje
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu mjesečnih naknada za održavanje mjernih mjesta za Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje
5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Bakuline njive“ (kolodvor)
6. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa u Ulici Antuna Gustava Matoša

7.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice Posušje
b) prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice Posušje

8.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje
b) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje

9. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje
10. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja
11. Različito

PREDSJEDNIK

___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading