Select Page

Sa 6. sjednice OV-a: Puštena Voda u Rakitnu, osnivaju se DVD-A, Poznata imena dobitnika javnih priznanja

Sa 6. sjednice OV-a: Puštena Voda u Rakitnu, osnivaju se DVD-A, Poznata imena dobitnika javnih priznanja

Jutros je održana 6. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Po ustaljenom redu započela je vijećničkim pitanjima. Jedno od njih se odnosilo na plaće djelatnika u jedinici lokalne uprave koje su, kako je iznešeno, među nižim u županiji. U odgovoru, načelnik  Ante Begić je kazao kako je bio potpisan sporazum sa sindikatom prošle godine te su plaće trebale biti povećane početkom 2021. No zbog situacije s COVID-om, što se odrazilo i na punjenje proračuna, dogovoreno je prolongiranje. Najavio je kako će se kroz sljedećih nekoliko mjeseci po tom pitanju ponovno razgovarati sa sindikatom.

Sljedeće pitanje bilo je vezano uz rad parking službe. Naime u vijećničkom pitanju je iznesen primjer neugodnih situacija kojima svjedoče zaposlenici pri naplati parking mjesta. Stoga se upit odnosio na organizaciju te službe. Predsjednik vijeća Ivan Lončar pojasnio je da se služba naplate parkinga formirala po odluci Vijeća te da je određeni vid koncesije dobila HVIDR-a.

Za izdvojiti je još jedno pitanje a odnosilo se na poboljšanje sigurnosti u Posušje. Vijećnike je zanimalo planira li se postavljanje video nadzora na dominantnim punktovima u Posušju. Načelnik je odgovorio kako je već o tome razgovarao s načelnikom PU Posušje te da ta video nadzor kao i dodatne mjere prevencije su u planu realizacije.

U nastavku, razmatrana je informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH, podružnice Posušje, za 2020. godinu. Kako je navedeno, u protekloj godini u evidenciji su prijavljene 2391 osobe, dok je u istom periodu zaposleno 512 osoba.

Razmatrana su i izvješća sljedećih udruga: HVIDR-a podružnica Posušje, Udruge obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje; UDIVDR-a podružnica Posušje; UBIDRLPTSP podružnica Posušje i Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje.

Brojne aktivnosti u mjesnim zajednicama

Vijećnici su razmatrali i izvješća mjesnih zajednica. U izvješću MZ Batin za 2020 među aktivnostima se navodi sanacija lokalnog puta za Ćesića Dragu, uvođenje javne rasvjete u zaseoku Rižinovići. Od aktivnosti u MZ Broćanac izdvaja se izgradnja potpornih zidova, priprema terena, asfaltiranje igrališta te pristupne ceste i nabavka rekvizita za igralište. Završeno je asfaltiranje dijela lokalne ceste Vranjkov Brig, gdje je postavljena i javna rasvjeta. Završena je i izgradnja vodovodne mreže kroz zaseok Širića Brig. Završen je projekt energetske učinkovitosti u sklopu kojeg je obnovljena fasada i otvori u OŠ Vranić. Također, postavljen je nogostup i rasvjeta na Vraniću. U MZ Gradac u tijeku je projekt I. faza proširenja mjesog groblja Crkvine. Nastavljene su aktivnosti uspostave adresnog registra, a uspješno je završen i projekt postavljanja javne rasvjete u zaseocima Gornji i Donji Begići i Begića Doci. MZ Posušje istok u prošloj godini bilježi aktivnosti postavljanja ulične rasvjete u dijelu ulice Fra Petra Bakule, izgradnja nogostupa u dijelovima ulica Fra Grge Martića i Fra Petra Bakule, kao i obnovu električnih i telefonskih vodova. Iz MZ Posušje zapad u svom godišnjem izvješću naveli su asfaltiranje u naselju Kovači, izradu troškovnika za javnu rasvjetu i pokretanje inicijative za gradnju igrališta. U MZ Sutina u 2020. krenuli su u aktivnosti s radovima oko područne škole, kao i sa sanacijom puta Zagradina-Nikolići. Kako su naveli iz MZ Poklečani, u prošloj godini radilo se na uređenju prostora namijenjenog vrtiću, asfaltiranju lokalnih putova na području MZ te na izgradnji igrališta na Zbornjači. MZ Vir: radilo se na uređenju parkinga kod groblja, postavljanja javne rasvjete u zaseocima Janjićim Markići i Megdan te uređenja igrališa kod škole u Dubravama. U MZ Zavelim u 2020., kako je navedeno u Izvješću, radilo se na sanaciji korva škole.

Nakon godišnjih izvješća mjesnih zajednica vijećnici su razmatrali i Izvješća udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje, kao i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na godišnji plan aktivnosti Ladanušić čistoće d.o.o. Rakitno.

Dobrovoljna vatrogasna društva za bolju obranu od požara

Razmatrana je i Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Posušje u 2020. godini. Kako je navedeno, u 2020. Profesionalna vatrogasna postrojba imala je 175 intervencija od čega su 94 intervencije bile vezane za na otvorene i šumske požare. Također za pohvaliti je i formiranje DVD Vir i pripremu formiranja DVD Rakitno, čime će borba sa šumskim požarima na području općine Posušje biti učinkovitija.

Poznata imena dobitnika javnih priznanja općine Posušje

Vijećnici su na ovoj sjednici usvojili i odluke o dodjeli godišnjih javnih priznanja. Javno priznanje Zlatna plaketa  „Grb općine Posušje“  dodijeljuje se Anti Pavkoviću-Šišoviću i Josipu-Zvonimiru Kukiću, dok Javno priznanja Zahvalnica općine Posušje se dodjeljuje se Milanu Budimiru i Anti Budimiru.

U nastavku sjednice, iz područja imovinsko-pravnih odnosa, katastra i urbanizma usvojene su sljedeće odluke:

  1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole
  2. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja broj: 01-30-223/17 od 28.11.2017. godine
  3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VINJANI (Borasi)
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VUČIPOLJE (Bagina ograda)
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana ILIJINO BRDO-VICANOV BRIG (Nožinac)

Vodovod u Rakitnu: Puštena u pogon crpna stanica Zmijinac

Posljednja usvojena točka Dnevnog reda odnosila se na prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rakitno-Poklečani (Zmijinac). kako je pojasnio načelnik Begić ova točka je vezana izravno za vodovodnu mrežu u Rakitnu. Informirao je vijećnike kako je puštena u pogon crpna stanica na Zmijincu, a JP Vodovod je krenuo u izgradnju sekundarne mreže. Izrazio je zadovoljstvo što će u skorom periodu većina žitelja Rakitna će imati mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu.

OGLASI

Loading