Select Page

ZHŽ po broju rastavljenih na posljednjem mjestu u BiH

ZHŽ po broju rastavljenih na posljednjem mjestu u BiH

 

Tijekom posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini godišnje više od dvije tisuće bračnih parova sudski rastavi, a broj rastava brakova iz godine u godinu u blagom je porastu. Brak u BiH, govori statistika, traje sve kraće. Prema rezultatima popisa iz 2013. godine, u BiH živi 100.880 stanovnika koji su u prošlosti bili u bračnoj zajednici, odnosno rastavljeni su.

Prema rezultatima popisa, broj rastavljenih veći je u Federaciji BiH, a što je i u skladu s većim brojem stanovnika. Tako u FBiH danas žive 59.553 rastavljene osobe, dok je broj stanovnika s ovim statusom u RS-u 38.077, a na području koje pokriva Brčko Distrikt 3250. Prema uputama u popisnim listama, rastavljenima se smatraju osobe čiji je brak rastavljen pravomoćnom presudom nadležnog suda. Prema usporednim podacima s popisom iz 1991. godine, kada je u BiH na svakih tisuću sklopljenih brakova dolazilo oko 20 rastava, danas na 1000 sklopljenih brakova u BiH dolazi oko 100 rastava, odnosno svaki deseti brak u BiH “puca”.

Kada se govori o RS-u, tu je postotak još veći – svaki peti brak završi rastavom. U prošloj godini u RS-u sklopljena su ukupno 5823 braka, a došlo je čak do 1106 rastava. Grad koji je u cijeloj BiH bez premca s najviše rastavljenih je Banja Luka, i to s čak 7243.
Kada se radi o FBiH, najviše rastava, u odnosu na broj stanovnika starijih od 15 godina, ima u Sarajevskoj županiji, gdje je svaki dvadeseti stanovnik rastavljen. Nasuprot Sarajevskoj, najmanje rastava evidentirano je u Zapadnohercegovačkoj županiji, u kojoj svaki 72. stanovnik ima status rastavljen/rastavljena. S malim brojem rastavljenih su i Hercegbosanska, Hercegovačkoneretvanska, Srednjobosanska županija… U Zapadnohercegovačkoj županiji rekord po broju rastavljenih drži Ljubuški, općina u kojoj je svaki 55. stanovnik rastavljen. Slijedi Posušje (svaki 70.), Grude (svaki 72.) te Široki Brijeg gdje sudski epilog o rastavi ima tek svaki 109. stanovnik. U gradu Mostaru rastavljen je svaki 38. stanovnik, u Čitluku svaki 81., Čapljini 58., Livnu 59., Tomislavgradu 79., Vitezu 33., Orašju 30. i tako redom, piše Večernji list.

Večernji list

OGLASI

Loading