Select Page

19. sjednica OV-a: Utvrđena šteta šumskog požara na Blidinju iznosi preko milijun konvertibilnih maraka, očekuje se pomoć s viših razina vlasti

19. sjednica OV-a: Utvrđena šteta šumskog požara na Blidinju iznosi preko milijun konvertibilnih maraka, očekuje se pomoć s viših razina vlasti

Jutros je održana 19., redovna sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Na Dnevnom redu našlo se 16. točaka, a prve dvije usvojene, odnosno razmatrane, su se odnosile na godišnje Izvješće o radu JP Vodovod i stanju odvoza komunalnog otpada i okoliša. Kada je riječ o radu Vodovoda, moglo se čuti kako, unatoč izazovima u vidu poskupljenja repromaterijala prvenstveno goriva i opreme za održavanje i širenje vodovodne mreže, ovo poduzeće je uspjelo završiti projekt gradnje i stavljanja u rad minihidroelektrane. Također, u tijeku je gradnja solarne elektrane. Ovim projektima dodatno će se povećati prihodi koji će biti usmjereni za smanjivanje tekućih financijskih opterećenja, ali i daljnje razvojne projekte poduzeća. Po pitanju odvoza otpada i stanju okoliša u Informaciji je istaknuta problematika postojanja velikog broja divljih deponija, kojima JP Vodovod u suradnji s mjesnim zajednicama i udrugama pokušava stati u kraj.

Nadalje, vijećnici su usvojili i Izvješće, odnosno Elaborat o procijenjenoj šteti uzrokovanom šumskim požarom ove godine na području općine Posušje. Kako se u njemu navodi, procijenjena šteta prema zaprimljenim prijavama i izvršenom obračunu iznosi 1.031.294,74 KM. Ovo se odnosi na štetu nastalu nakon velikog šumskog požara u Parku prirode Blidinje, u kojem je bilo zahvaćeno 339 hektara površine. Povjerenstvo koje je izradilo Elaborat predložilo je nekoliko mjera sanacije, između ostalog da načelnik donese Odluku o korištenju sredstava iz Proračuna općine, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju. S obzirom da ova sredstva neće biti dostatna za cjelovito pokrivanje troškova štete, daljnji prijedlog je da se načelnik općine, sukladno zakonu, obrati županijskoj vladi sa zahtjevom za pomoć. Još jedan prijedlog Povjerenstva odnosio se na općinski stožer CZ, a vezan je za donošenje Odluke o korištenju sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu i spašavanje.

U nastavku sjednice, nakon usvajanja prijedloga Rješenja o razrješenju zbog isteka mandata, potom i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretnina u vlasništvu općine Posušje, vijećnici su usvojili i sljedeće točke iz područja imovinsko-pravnih odnosa, urbanizma i katastra:

– Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina -zemljišta
– Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Sutina Virska-Barica)
– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Vicani)  
– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RASTOVAČA (Pavine
– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica
–  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BATIN (Osnovna škola)
– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Gaj-Ulica kneza
      Mislava)
– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra Petra
     Bakule-Dočić)
– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POKLEČANI-VRPOLJE (Bijeli Brijeg-Žabljak
      Zmijaža)

Pred kraj sjednice održan je i aktualni sat s vijećničkim pitanjima, uobičajeno vezanim uglavnom za infrastrukturu te rad javnih ustanova.

Između ostalog jedno od pitanja vijećnika odnosilo se na rekonstrukciju puta u Koritima. U odgovoru, načelnik Ante Begić je rekao kako je u kontaktu sa Županijskim cestama dogovoren skori početak radova na dijelu puta gdje će biti položen asfalt. Druga otvorena tema vezana je uz rasvjetu u ulici fra Grge Martića. Naime vijećnici su prenijeli pritužbe dijela obrtnika kako je prema njihovom mišljenju osvijetljenost u ovoj ulici loša. Na ovu temu načelnik je rekao kako je u planu rekonstrukcija rasvjetnih tijela u ovoj i ulici Kralja Tomislava. Također je postavljeno pitanje sanacije ulice Marka Marulića. U odgovoru je rečeno, s obzirom na frekvenciju prometa, kako će jedna od sljedećih rekonstrukcija biti upravo u ovoj ulici. Još jedno pitanje vijećnika upućeno je za sanaciju ceste u Zagorju. Načelnik se složio kako je ova dionica zrela za rekonstrukciju te je najavio vrlo brz početak radova na dijelu puta. Naglasio je kako se za sljedeći proračun priprema značajno financijsko povećanje stavke za održavanje lokalnih cesta.

Vijećnike je zanimalo i dodatno opremanje nove osnovne škole, prvenstveno postavljanje adekvatne zaštite od sunca te nabavke informatičke opreme za nastavu. Ravnatelj škole Zvonimir Širić podsjetio je na dosadašnja velika ulaganja koja su prethodila otvaranju škole i nastavi u jednoj smjeni. Potom je rekao da se projekti, poput stavljanja zaštite protiv sunca, moraju kvalitetno osmisliti i odraditi, bez parcijalnih rješenja koja su kratkog vijeka. Na drugu temu, nabavku informatičke opreme, Širić je rekao kako će u drugom dijelu ove školske godine ili najkasnije sljedeće godine se ući u projekt e-dnevnika te će se sukladno tome nabaviti informatička oprema koja će služiti i kao pomoć u izvođenju nastave.  
Tijekom Aktualnog sata otvoreno je još nekoliko tema poput gradnje bazne stanice na području MZ Vinjani, povećanog uništavanja putokaza, planova za nove kružne tokove, proširenja stare ceste na Gracu, GP Osoje, gradnje kolodvora,  pa i nevezano za infrastrukturu, teme poput povremenog dislociranog održavanja sjednica OV-a u PP Blidinje.

Sjednica je završila oko 11.30 sati.

OGLASI

Loading