Select Page

BRANKO BAGO ZA VL: Neumorno nastavljamo raditi na dobrobiti cijelog Posušja

BRANKO BAGO ZA VL: Neumorno nastavljamo raditi na  dobrobiti cijelog Posušja

Općina Posušje na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, slavi svoj dan. O trenutačnim aktivnostima u općini, projektima, planovima, problemima -intervjuu za Večernji list dao je načelnik Branko Bago.

Kolovoz je u znaku općine Posušje. Koliko ste kao prvi čovjek ove općine zadovoljni stanjem u njoj? Prvenstveno mislim na financijski dio?

Naše Posušje na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, slavi svoj dan i to je prilika da se analizira planirano i učinjeno kroz proteklu godinu. Posušje je posljednjih godinana jednoj zavidnoj razini razvoja koji je postignut sinergijom svih relevantnih čimbenika.

Sve ovo je postignuto kroz jednu visoku razinu pozitivnog društvenog ozračja na prostoru naše općine. Intenzivno i uravnoteženo ulažemo u infrastrukturu na prostoru cijele općine i samim time dižemo kvalitetu života svih naših žitelja, ističem pojačanu gospodarsku aktivnost svih naših gospodarskih subjekata.

Proračun Općine ove godine postavljen je jako ambiciozno čak preko 9.000.000,00 KM. Ali on je ipak ostvariv. Razvojan je, socijalno osjetljiv, poticajan , izbalansiran , pregledan i logičan. Izvorni prihodi su oko 6.000.000 KM I ta sredstva su na rashodovnoj strani već unaprijed zadana, sve ostalo su projekti o kojima unapređujemo komunalnu infrastrukturu, gradimo i osuvremenjavamo školske objekte zapravo stvaramo uvjete za što kvalitetniji život našim građana.

Našu fiskalna ograničenost općine koja se odražava u relativno malim općinskim prihodima, a velikim potrebama za rashode i ulaganja, te opterećujuće negativno financijsko nasljeđe iz razdoblja prethodnih vlasti, mi uspješno nadomještamo sa neumornim pisanjem projekata i lobiranjem za njih na svim razinama vlasti i institucijama kako u BiH tako i u RH I EU. Tu nemamo luksuz za usporavanja u tim aktivnostima jer trenutno nemamo alternative za veću prihodovnu stranu proračuna. Naša upornost, ali i dosadašnje pozitivno iskustvo u realizaciji projekata daje nam za pravo da opravdano očekujemo ispunjenje zacrtanog proračuna i ovih 3.000.000,00 KM namjenski razvojnih stavki.

Ipak najveće je priznanje kada vam obični ljudi na ulici priđu i čestitaju vam na svim pozitivnim promjenama u gradu, takve prilike dodatno nas motiviraju i potiču da nastavimo za zacrtanim planovima i siguran sam kako ćemo naše Posušje kroz idućih par godina uistinu učiniti mjestom ugodnog življenja. Nastavljamo neumorno raditi na dobrobiti cijelog našeg Posušja.

Činjenica da razvijene zemlje veliku većinu državnih prihoda raspodjeljuju izravno jedinicama lokalne zajednice. Kakva je situacija s raspodjelom prihoda kod nas?

Život se odvija na lokalnoj razini i to je nešto što je najznačajnije svakom našem žitelju. Preko 70% svakodnevnih potreba stanovništva ostvaruje se kroz općinsku administraciju. Općinska uprava u svakodnevnoj nje neposrednoj komunikaciji s građanima, i općina je adresa na koju svi oni dolaze po rješenje za sve svoje probleme. Čest je slučaj kada Općina uopće nije nadležna ali je zbog jednostavnosti postupanja most građanima prema drugim institucijama u rješavanju njihovih zahtjeva. Općina provodi infrastrukturne projekte, održava komunalnu infrastrukturu, brine o školstvu, javnim površinama, sportskim objektima, a s druge strane njena prihodovna strana ne odgovara svim tim obvezama. Stoga je potpuno opravdan modalitet decentralizacije ubiranja poreznih i drugih prihoda i njihova izravnog transferiranja prema JLS jer one neposredno i implementiraju ta sredstva prema svojim građanima.

Dva kredita koje Općina ima često s navode kao utezi?

Osim nedostatno postavljenih izvora proračunskih prihoda koji jedva osiguraju dovoljno sredstava za redovno funkcioniranje Općine, financijski nas dodatno opterećavaju i dva dugoročna kreditna ugovora koji svojim iznosima značajno premašuju godišnji proračun. Nažalost upravo posljednju godinu ti krediti došli su na naplatu i prijetili potpunom blokadom općinskih financija. Ipak zahvaljujući angažiranosti nadležne općinske službe uspjeli smo ishoditi repreogram kredita s razdobljem odgode plaćanja do 2023. godine čije je potpisivanje u završnoj fazi. Od iznimne pomoći pri realizaciji ovog reprograma bila su i ministarstva financija s viših razina vlasti poglavito Federalno ministarsvo financija kojem se zahvaljujemo na razumijevanju, a od kojieg očekujemo potporu i u kreiranju povoljnijih financijskih aranžmana za našu Općinu i u budućim razdobljima kao i daljnu potporu za naše planirane projekte i aktivnosti.

Nedavno ste od Vlade RH uspjeli osigurati preko milijun kuna za izgradnju nove osnovne škole. Je li izgledno da ta škola uskoro započne s radom?

Projekt izgradnje nove osnovne škole jedan je od najvažnijih i najžurnijih projekata za koje Općina lobira već duži niz godina. Vlada RH već nekoliko godina potpomaže ovaj projekt kroz svoje programe za pomoć Hrvatima izvan RH, a upravo transparentnost i namjenski utrošak dosada povučenih sredstava iz Hrvatske rezultirao je ukazanim povjerenjem i dodjeljenim ovim značajnim iznosom preko milijun kuna ove godine.Rezultat je ovo stalnih napora u iznalaženju dodatnih izvora financiranja pa i neposrednog lobiranja kod premjera Plenkovića i državnog tajnika Milasa kojima smo uspjeli približiti ovu veliku potrebu našeg mjesta, ali stanovništvom mladog grada.Osim ovih sredstava iz RH u novu školu implementiramo i sredstva iz drugih izvora kao i vlastita sredstva te očekujemo kako ćemo prve vesele dječje korake u novim prostorijama začuti dogodine s početkom iduće školske godine.

Kakvo je stanje objekata u drugim školama na području općine?

Općina je osnivač svih škola na svom području, a zakon nam propisuje obvezu brige za materijalne potrebe osnovnih škola dok za srednje škole skrbi nadležno ministarstvo. Ipak naša potpora ne izostaje i prema srednjim školama kad god se javi potreba za financiranjem nekih aktivnosti naših srednjoškolaca ili potreba za sanacijom nekog prostora. Tako smo npr. ovog ljeta financirali obnovu sanitarnih čvorova u srednjoj školi. Što se tiče osnovnih škola ravnomjerno se, naravno u skladu s mogućnosti raspoređuju sredstva za prilagođavanje i osuvrmenjavanje prostora za odvijanje nastave u svim našim školama. Uređuju se kabineti, prostori za individualne radove s djecom, a planovi koje ćemo nastojati ostvariti u idućem razdoblju su dvorana u Osnovnoj školi na Vraniću i uređenje malonogometnog igrališta u Osnovnoj školi u Viru kao i završetak krila u središnjoj osnovnoj školi u Rakitnu. Zbog povećanog broja djece, a nedovoljnog prostornog kapaciteta u tijeku je i nadogradnja područne škole Čitluk.

Inače, puno se truda ulaže u pisanje projekata i apliciranje na različite fondove. Koji su realizirani, a koje tek imate u planu realzirati?

Posljednjih nekoliko godina Općina je snažno krenula u osmišljavanje, pisanje i apliciranje na razne pozivne za projekte jer nam vlastita sredstva nisu ostavila drugog izbora. Nismo se mirili s poraznom činjenicom da sami ne možemo postići ništa, nismo htjeli tapkati na mjestu i preživljavati proračunsku godinu nadajući se pozitivnoj nuli. Krenuli smo relativno nepoznate vode za jedinice lokalne samouprave i slobodno mogu kazati kako smo jedni od prvih JLS koje su snažno zagrabile u projektne aktivnosti i kako smo danas prepoznat primjer, prepoznale su nas strane agencije, kako se provode projekti i kako se stvara opća korist za cijelu zajednicu. Samo u prethodnoj godinu uspješno smo okončali nekoliko projekata, Jačanje sektora turizma u općini Posušje, Razvoj turizma na tri jezera, Poboljšanje investicijskih potencijala u ŽZH, Izgradnja zapadne prometnice u poduzetničkoj zoni Osrdak, a u završnoj fazi je projekt COMPETE PLAMET . Općina Posušje također je na zadnjem pozivu prijavila 4 prekogranična projekta (što kao partner, što kao vodeći partner) od kojih je 1 već odobren. Sve ovo dokazuje kako mijenjamo način funkcioniranja javne uprave kao birokratskog aparata i kako selektirani mladi i stručni kadar čini pozitivne iskorake.

Jeste li zadovolji dinamikom povlačenja sredstava iz fondova i suradnjom s drugim institucijama s viših razina vlasti?

S obzirom na deficit u broju kadra kojim raspolaže naš Odjel razvoja i više smo nego zadovoljni s količinom sredstava povučenim i s viših razina vlasti i iz stranih fondova koji raznim grand i drugim sredstvima potpomažu razvoj lokalnih zajednica u BiH. Štoviše glas o stručnosti našeg malog razvojnog tima u Općini već se proširila i izvan naše županije pa i Hercegovine pa nam nerijetko pristižu ponude za partnerstvom i suradnjom pogotovo kada je bio otvoren poziv za prijavu prekograničnih projekata. Ni i ovdje imamo negativan utjecaj naših siromašnih financijskih mogućnosti koji nas onemogućuju da pozitivno odgovorimao na sve partnerske zahtjeve. Odlična implementacija odobrenih sredstava i odgovornost prema partnerima u realizaciji prekograničnog projekta s COMPETE PLAMET s Hrvatskom i Crnom Gorom primjer su kako se uspješno vodi projekt. Upravo zbog naše profesionalnosti imamo odličnu suradnju s nizom institucija s viših razina pa tako Federalnom geodetskom upravom, Upravom za ceste FBiH, Federalnim ministarstvom razvoja, obrta i poduzetništva, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, ali i stranim institucijama USAID-om, Giz-om i ostalima.

Kakvo je stanje s odlaskom ljudi s ovih područja?

Nažalost ovaj trend odlaska mladih s područja cijele jugoistočne Europe, nije zaobišao ni naše Posušje. Iako smo najmlađa općina po strukturi stanovništva i bilježimo značajan broj novoupisane djece u prve razrede škola i mi osjećamo odlazak mladih koji u potrazi za boljim uvjetima života odlaze u zemlje zapadne Europe. Nadamo se da su ti odlasci ipak privremenog karaktera i da će oni koji su odišli vratiti se i svoju budućnost pronaći na ovoj prekrasnoj posuškoj grudi. To pak pred nas koji smo u općinskoj vlasti stavlja dodatnu obvezu da još većim zalaganjima i trudom, izgrađujemo našu zajednicu, jačamo njene infrastrukturne kapacitete, kreiramo bolje uvjete školovanja i potičemo gospodarstvo kako bi radnik u Posušju imamo veća primanja, a time i omogućio i kvalitetniji život svojoj obitelji. Zadovoljan radnik stvara veću dobit i to u konačnici ide u korist i poslodavcu i društvu u cjelini.

Posljednjih godina Posušje je gospodarski značajno ojačalo. Može li bolje?

Prihod posuškog gospodarstva u 2018. godini, po završnim računima, je nešto veći od 941 milijuna KM., čime se stavlja u vrh, kada govorimo o Županiji Zapadnohercegovačkoj. Kada me pitate može li se bolje mislim kako to pitanje ne postoji u poduzetništvu. Ono se podrazumjeva i činjenica je kako se uvijek može bolje. Gospodarstvo Posušja je žilavo i progresivno, često inovativnošću bude prepoznato na tržištu i to je ono što je i polučilo ove odlične rezultate ukupnog prihoda i dobiti. Općina Posušje ima obvezu pratiti ova kretanja domaćih gospodarstvenika i biti im konkretna potpora i partner u što boljem pozicioniranju prema višim institucijama i adekvatan čimbenik u kreiranju što boljih uvjeta poslovanja. Primjer tomu su sva nastojanja općine Posušje za dobivanje suvremenog GP Osoje. Općina je odradila sve radnje koje su bile u našoj nadležnosti, rješavanje imovinskopravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti za početak gradnje tako da je sada na potežu Uprava za neizravno oporezivanja koja treba započeti s izvođenjem radova na terenu. Općina je sve svoje kapacitet usmjerila u rješavanje ove problematike jer smo svjesni koliko našem gospodarstvu je neophodan funkcionalan granični prijelaz.

Također, prije dvije godine otvorili smo Logistički centar u sklopu kojeg se nalazi poduzetnički inkubator. Ideja je bila da Općina izravno pomogne mladim ljudima koji tek pokreću poslovanje, i u tome smo i uspjeli. Stalno ulažemo u poslove zone stvarajući sto povoljnije uvjete poslovanja za postojeće i za nove poduzetnike.

Ove pak godine otvorena je Fondacija tehnološki park koji najkraće rečeno ima zadatak da putem nabavljenih najmodernijih CNC strojeva obučava kadrove za atraktivno zanimanje CNC operatera. Ovdje treba reći kako smo sinergijom javne uprave, školstva i poduzetništva postigli da školski sustav prati na tržištu atraktivna zanimanja, a javna uprava daje podršku u praktičnom radu, što je za sada jedinstven model u FBiH.

Kada je u pitanju turizam, Posušje se često spominje kao mjesto kojemu je blizu more, planina, Mostar, ali i Međugorje. Koristimo li dovoljno potencijal u jačanju turizma?

Posušje je 30-tak minuta udaljeno od prve plaže na prekrasnom Jadranu, a isto toliko je udaljeno od smaragdnog bisera Masne Luke, PP Blidinje, smještenog podno Čvrsnice koja krije najveći vrh u Hrvata, Pločno s 2228 metara nadmorske visine. Posušje je odlično i prometno povezano s čak 5 putnih pravaca, Posušje-Mostar-jug Hercegovine i Dalmacije, Posušje-Tomislavgrad- središnja Bosna, Posušje-Imotski-Republika Hrvtaska i sada posljednja prekategorizacija cesta u FBiH nakon dugogodišnjeg inzistiranja lokalnih vlasti Posušju je omogućila još dvije magistralne ceste i to onu preko Jablanice do Sarajeva i Posušje-Grude-Ljubuški.

Sve ovo čini skup odličnih osnova za planski razvoju turizma, a kroz već spomenute projekte razvoja turističkih kapaciteta svoju prednost vidimo u razvoju ruralnog turizma, domaćih autohtonih proizvoda i malih seoskih smještajnih kapacteta te u razvoju adrenalniskog turizma kroz planinarenje, pješačke staze, brdski pciklizam, zip line. Sektor turizma kako u Županiji tako i u općini u početnoj je fazi,a evo već duže godina mi iz Posušja potenciramo potrebu osnivanja lokalnih turističkih zajednica jer na općinskoj razini se njabolje osjeća ukupan puls stranovništva, njegove potrebe, a tako i smjer i mogućnosti razvoja turizma na našoj mikro razini.

Posuško lito?

Posuško lito je manifestacija na koju smo svi u Općini iznimno ponosni. U ljetnim mjesecima ona u naše Posušje privuče blizu 60 000 posjetitelja, a sadrži preko 40 događaja od sporta, kulture, filma, igre i zabave. Posebnu draž ovoja manifestaciji daje njen volonterski duh, organizatori pojedinh događaja, svoje vrijeme i sredstva ulažu potpuno volonterski, a većina događaja nosi i humanitarni karakter. Posuško lito uistinu je najljepša razglednica Posušja i zasigurno jedan od turističkih potencijala koji i u budućnosti namjeravamo jačati.Upravo nam je Posuško lito pokazalo kako se kroz zajedništvo i dosegnuto opće pozitivno ozračje u Posušju mogu raditi velike i kvalitetne stvari. Glavnina aktivnosti i događaja Lita završi se do 15. kolovoza, blagdana Velike Gospe. Na ovaj datum slavi se i Dan općine Posušje stoga koristim priliku svim žiteljima Posušja čestitati Dan općine i Blagdan Velike Gospe, naše nebeske zaštitnice. Svima želim da ovaj nadolazeći blagdan ugodno provedu u krugu obitelji i prijatelja, da se odmore i rasterete te se puni pozitivne energije nakon ljetnih razonoda vrate svakodnevnim obvezama, odrasli poslu, a učenici i studenti novoj školskoj godini i knjigama.

Večernji List

OGLASI

Loading