Select Page

Četvrtini poslodavaca nedostaju radnici, većinom u građevini, ugostiteljstvu, komunikacijama

Četvrtini poslodavaca nedostaju radnici, većinom u građevini, ugostiteljstvu, komunikacijama

Čak 24,4 posto poslodavaca u Federaciji BiH ima nedostatak radnika. Promatrano po djelatnostima, taj problem najizraženiji je među poslodavcima koji se bave djelatnostima informacija i komunikacija, pokazalo je istraživanje Federalnog zavoda za zapošljavanje, piše Večernji list BiH

Koji profili se traže

Od ukupnog broja anketiranih poduzeća iz navedenih djelatnosti, čak 41% poslodavaca ima taj problem.

Na drugom mjestu je građevinarstvo, gdje se čak 38 posto anketiranih poslodavaca izjasnilo kako im nedostaje radnika određenih profila. S istim problemom susreću se i poslodavci iz djelatnosti poslovanja s nekretninama, uslužnih djelatnosti, umjetnosti, zabave i rekreacije, ugostiteljstva…

Kada je riječ o razlozima zbog kojih se suočavaju s nedostatkom radnika, 37% poslodavaca smatra da je uzrok porezna politika, odnosno visoka izdvajanja za poreze i doprinose. Taj postotak posebno je visok među anketiranim poduzećima koja spadaju u spektar ostalih uslužnih djelatnosti, gdje čak 57% poduzeća smatra da je porezna politika negativan čimbenik pri traženju radnika određenog profila. Ovaj postotak je visok i u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Čak 50% poslodavaca iz ove djelatnosti smatra da je porezna politika jedan od razloga problema u traženju radnika.

Oko 34% poslodavaca koji imaju nedostatak radnika određenog profila smatra da su opći ekonomski uvjeti razlog koji je doprinio da poslodavci nemaju radnika, dok 24% poslodavaca smatra da je uzrok nedostatak poticajnih sredstava za obuku i zapošljavanje.

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje navode kako je za ispitivanje tržišta rada u FBiH 2020./2021. korištena metodologija prošlogodišnjeg istraživanja te je Federalni zavod za zapošljavanje na osnovi master uzorka od oko 10.000 poslodavaca, dobivenog iz Porezne uprave FBiH metodom stratificiranog slučajnog uzorka, izdvojio uzorak koji je korišten i prethodne godine, a koji čini 1288 poslodavaca registriranih u FBiH koji su imali pet i više zaposlenih, sortiranih u male, srednje i velike poslodavce po djelatnostima. A riječ je o onima koji redovito izmiruju obvezne poreze i doprinose. Ova veličina uzorka za stupanj pouzdanosti od 95% daje rezultate u okviru margine pogreške od 2,54%.

Male i mikrotvrtke

Prema veličini, od 1232 poslodavca obuhvaćena anketiranjem, najviše je malih i mikrotvrtki (81,41%) koje zapošljavaju do 50 radnika, slijede tvrtke srednje veličine (13,39%), dok je poslodavaca koji zapošljavaju više od 250 radnika 5,19%. Prema djelatnosti, najveći postotak poslodavaca u prerađivačkoj je industriji (26,1%), djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravku vozila i motocikala (24,7%).

VL

OGLASI

Loading