Select Page

CGS: Javni poziv za financiranje projekata mjesnih zajednica i nevladinih organizacija na području ŽZH i HBŽ

CGS: Javni poziv za financiranje projekata mjesnih zajednica i nevladinih organizacija na području ŽZH i HBŽ

Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu prijavu za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 28. veljače 2022. godine do 21. ožujka 2022. godine.

Povjerenstvo za dodjelu grantova procijenit će i odabrati pristigle prijave.

Aktivnosti odabranih projekata mjesnih zajednica i nevladinih organizacija trebaju biti završene u roku od tri mjeseca od službenog početka implementacije odabranih projekata.

Prijavni obrazac sa proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv a dostupani su u CGS-u i UG „Grahovo“.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove: Ivona Mišković cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks: 034 202 770 i Danka Zelić danka.zelic@tel.net.bau.g.grahovo@tel.net.ba,  mob: 063 332 294.

Mjesne zajednice i nevladine organizacije trebaju dostaviti popunjenu prijavu (jedan tiskani primjerak), te ostale pozivom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene mailove s naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za MZ i NVO” na adresu: Centar za građansku suradnju, Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi), 80101 Livno.

Što su prihvatljivi projekti, što su neprihvatljivi projekti, kolika je visina potpore, koji su kriteriji procjene su informacije koje se nalaze u tekstu Javnog Poziva. Cijeli tekst Javnog poziva kao i prijavni obrazac možete pronaći na internetskoj stranici Centra za građansku suradnju Livno:

https://cgslivno.org/2022/02/28/javni-poziv-za-dodjelu-grantova-za-prove…

Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

Radioposusje.ba (Z. Pišković, foto: CGS)

OGLASI

Loading