Select Page

“ČOVJEČE U PRIRODI OSTAVI SAMO TRAGOVE SVOJIH STOPA”

“ČOVJEČE U PRIRODI OSTAVI SAMO TRAGOVE SVOJIH STOPA”

Učenici petog razreda Osnovne škole Ivana Mažuranića iz Posušja , zajedno s učiteljima, su sudjelovali u akciji čišćenja školskog dvorišta koju je Osnovna škola organizirala na Dan planeta Zemlje.
„Ovakva čišćenja i sudjelovanja organiziraju se na zadovoljstvo svih učenika i djelatnika škole, stoga su učenici u školi dobili rukavice i sav potreban alat za čišćenje školskog dvorišta. Na ovaj način oni stječu radne navike i borave u prirodi, a rezultat toga je čisti i uređen park. Školska radna akcija veže se i uz Dan planeta Zemlje pa su učenici dio svoje nastave proveli izvan učionice, uživajući u prirodi i čisteći park. Sve ovakve i slične aktivnosti te entuzijazam učenika spram ekoloških akcija, jedan je od bitnih pokazatelja zašto naša škola već dugi niz godina sudjeluje u svim aktivnostima koje imaju u svom programu zaštitu okoliša.
Učenici i nastavnici škole zauzimanjem pozitivnog stava prema prirodi i ekološkom sviješću poslali su poruku svim stanovnicima Općine Posušje i šire da Zemlju treba čuvati i njegovati jer će ona na isti način tu brigu i pažnju vratiti.
Akcija “ČOVJEČE U PRIRODI OSTAVI SAMO TRAGOVE SVOJIH STOPA” nastavlja se sljedeći tjedan kroz igrokaze na temu sortiranja i recikliranja otpada te podizanja svijesti učenika o okolišu.
Također na Dan planeta Zemlje ,Osnovna škola je u suradnji s Vijećem mladih općine Posušje organizirala Predavanje na temu ekologije i divljih deponija i sa time nastavila odličnu suradnju sa tom organizacijom.

OGLASI

Loading