Select Page

Damir Jurišić zatražio osnivanje podružnice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hercegovini

Damir Jurišić zatražio osnivanje podružnice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hercegovini

Na redovitoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj u Sarajevu izaslanici Kluba Hrvata postavili više izaslaničkih pitanja i inicijativa.

Redovitu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koja je jučer održana pod predsjedanjem Tomislava Martinovića, brojni izaslanici iz Kluba Hrvata iskoristili su za postavljanje izaslaničkih pitanja i inicijativa.

Izaslanik Damir Džeba uputio je pitanje predsjedniku Vlade F BiH Fadilu Novaliću, a odnosi se na provedbu Odluke Ustavnog suda BiH iz 2006. godine i usklađivanje Zakona o grbu i zastavi F BiH s Ustavom BiH.

„Navedenom presudom Ustavnog suda BiH utvrđeno je da članci 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH nisu u skladu s člankom II/4. Ustava BiH kao i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz Aneksa I na Ustav BiH. Tada je naloženo da se u roku od šest mjeseci od dana objave ove odluke u Službenom glasniku BiH usuglase članci 1 i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH sa Ustavom BiH“, podsjetio je izaslanik Džeba. „Pitam Fadila Novalića, predsjednika Vlade FBiH, što je učinjeno i što je poduzeo kako bi se provela Odluka Ustavnog suda BiH te usuglasio Zakon o grbu i zastavi Federacije s Ustavom FBiH uz obrazloženje da je od presude Ustavnog suda prošlo 15 godina“, naveo je u svojemu pitanju izaslanik Džeba.

Jedno od pitanja izaslanika Kluba Hrvata odnosilo se na aktualno „zveckanje oružjem“, a predsjedniku Vlade F BiH, a postavila ga je izaslanica Zdenka Džambas. „Budući da Vlada Federacije BiH postavlja Nadzorne odbore kao i upravu poduzeća namjenske proizvodnje čiji je većinski vlasnik te, temeljem toga, ima informacije o vrsti proizvodnje, količini, prodaji i izvozu proizvedenog, kao i financijske dokumente te ostale podatke o poslovanju navedenih poduzeća, tražim da mi Vlada Federacije BiH dostavi informacije o svim poduzećima namjenske industrije čiji je većinski vlasnik za posljednje obračunsko razdoblje te da mi se uz pomoć resornog federalnog ministra, dostave i podatci o pouzećima koja se bave namjenskom industrijom, a u privatnom su vlasništvu“, stoji u pitanju izaslanice Džambas. Postavljeno pitanje obrazložila je činjenicom da u posljednje vrijeme putem medija pojedini političari informiraju javnost kako BiH ima tenkove, svoju pušku, dronove te razne druge vrste lakog i teškog oružja i oruđa. „Pravo je javnosti da ima takve informacije, ali je isto tako pravo i nas u Parlamentu Federacije BiH da imamo točnu i provjerenu informaciju o ovoj vrsti proizvodnje, posebno imajući u vidu aktualni politički trenutak u BiH i Federaciji BiH“, istaknula je izaslanica Džambas te podsjetila kako dolazi iz Novog Travnika koji je u bivšoj državi prepoznatljiv po namjenskoj industriji čiji je rad nakon rata obavijen velom tajne.

Izaslanik Tomislav Mandić uputio je nekoliko pitanja JP „Autoceste Federacije BiH”, a odnose se na proceduru odabira izvođača radova na izgradnji tunela Kvanj, uključujući i odluku direktora poduzeća o smjeni Povjerenstva za evaluaciju ponuda te po saznanjima koje je iznio, sumnjivog odabira ponuda. „Je li cilj zaustaviti gradnju autoceste kroz Hercegovinu ili brojanje krvnih zrnaca“, zapitao se Mandić.

Zašto povratnika u srednjobosanske općine Jajce i Dobretići nema među korisnicima projekta obnove i povratka Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica F BiH. „Želi li se na ovaj način ostaviti pustim ovaj kraj“, upitao je izaslanik Marko Saraf.

Pored pitanja, izaslanici u Klubu Hrvata uputili su i nekoliko inicijativa.

Damir Jurišić uputio je inicijativu za osnivanjem podružnice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federacije BiH u Hercegovini.

“U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uspostavljen je Fond za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čija je osnovna zadaća osiguranje potpore pri zapošljavanju i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, a sjedište Fonda nalazi se u Sarajevu. S obzirom da sa područja Hercegovine imamo velik broj osoba sa invaliditetom koje koriste usluge Fonda kroz razne vidove zapošljavanja i samozapošljavanja te kroz programe održivosti zaposlenosti kao i programe profesionalne rehabilitacije koji obuhvaćaju školovanje osoba sa invaliditetom kroz kvalifikacije i dokvalifikacije, izvanredno srednje školovanje te visoko obrazovanje smatram da je potrebno otvoriti ispostavu odnosno područni ured Fonda na području Hercegovine u kojem bi osobe sa invaliditetom i tvrtke sa tog područja mogle dobiti sve potrebne informacije o ostvarivanju prava kod Fonda. Imali smo situacija gdje osobe sa invaliditetom moraju putovati i 200 kilometara u jednom pravcu kako bi potpisali Ugovor o samozapošljavanju. Na ovaj način osigurali bi najosjetljivijem dijelu našeg društva pomoć u ostvarivanju svojih prava”, istaknuo je Jurišić.

Vrisak.info

OGLASI

Loading