Select Page

Donosimo popis učenika koji su upisali prvi razred Gimnazije fra Grge Martića Posušje

Donosimo popis učenika koji su upisali prvi razred Gimnazije fra Grge Martića Posušje

Portal posuski.info donosi popis kandidata koji su primljeni u Gimnaziju fra Grge Martića u školsku 2020./2021. godinu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GIMNAZIJA FRA GRGE MARTIĆA
P O S U Š J E

Broj: 324/20
Posušje, 29. lipnja 2020. godine

POPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U GIMNAZIJU FRA GRGE MARTIĆA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

Redni broj
Ime i Prezime učenika

 1. Matea Begić
 2. Marija Vranjković
 3. Gordan Senjak
 4. Petra Bešlić
 5. Marijana Grabovac
 6. Ivan Leko
 7. Jana Budimir
 8. Emilija Budimir
 9. Mia Mikulić
 10. Lana Lončar
 11. Matea Leko
 12. Matija Martć
 13. Nikolina Kelava
 14. Luka Landeka
 15. Viktorija Jurišić
 16. Jelena Čamber
 17. Sanja Đerek
 18. Ivan Polić
 19. Božena Šarić
 20. Gabriel Jažo
 21. Leonardo Zlopaša
 22. Robert Bakula
 23. Martina Bešlić
 24. Petra Gavran
 25. Ana Filipović
 26. Marta Bešlić
 27. Ana Bešlić
 28. Nikola Vranjković
 29. Ivana Begić
 30. Lucija Biško
 31. Ružica Kovač
 32. Filip Oreč
 33. Marko Penava
 34. Tea Oreč
 35. Antonela Pavković
 36. Lucija Bešlić
 37. Jelena Protrka
 38. Karla Landeka
 39. Luka Penava
 40. Ivan Marić
 41. Meri Penava
 42. Iva Grubišić
 43. Ante Budimir
 44. Martin Crnogorac
 45. Ivan Mandurić
 46. Nedica Penava
 47. Lukas Bešlić
 48. Magdalena Bagarić
 49. Vinka Bago
 50. Josipa Begić
 51. Mate Polić
 52. Matej Penava
 53. Petra Begić
 54. Lana Petra Bašić

U ljetnom upisnom roku primljeni su kandidati zaključno s rednim brojem 54. Ostalo je još slobodnih 36 mjesta za drugi upisni krug.
Svi kandidati zadovoljavaju uvjete upisa, te su primljeni.

Povjerenstvo:

 1. Ante Jukić, prof. _____
 2. Ankica Gavran, prof. _____
 3. Sanja Crnogorac-Sitarski, prof. ______ Ravnatelj: Ante Jukić, prof.

OGLASI

Loading