Select Page

E-matičar – olakšica za korisnike usluga matičnog ureda van Posušja

E-matičar – olakšica za korisnike usluga matičnog ureda van Posušja

S ciljem olakšavanja izdavanja dokumenata iz djelokruga poslova matičnog ureda, Općina Posušje je kreirala mogućnost elektronskog podnošenja zahtjeva i izdavanja uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga na kućnu adresu.

Prateći moderne tehnološke trendove, ali i slijedeći BFC politiku pristupačnosti, Općina Posušje odlučila se na ovaj korak kako bi prvenstveno olakšala postupak izdavanja dokumenata žiteljima koji su rođeni u Posušju, a koji se trenutno nalaze van naše općine, ali i ostalim korisnicima usluga.

Detalje o korištenju usluge e-matičar možete pogledati na: E-MATIČAR

OGLASI

Loading