Select Page

Zakazana 23. sjednica OV Posušje

Zakazana 23. sjednica OV Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje Ivan Lončar sazvao je 23. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u utorak,19.2.2019. godine s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici. Na dnevnom redu sjednice je 17 točaka.

D n e v n i r e d:

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Posušje
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje
5. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima
6. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2018. godinu
7.Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2018. godine
8. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Senjakovine-Radovanj“ (Stari kamenolom – mini elektrana 2)
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Čitluk (Osnovna škola)
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača (Rastovača polje-Jabuke)
12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Lastvice (Ulica Ante Starčevića-Ogradice)
13. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m² korisne stambene površine
14. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
16. Prijedlog Zaključka
17. Prijedlog Rješenja

radioposusje.ba

OGLASI

Loading