Select Page

FEDERACIJA BIH: Smanjena proizvodnja kukuruza, duhana, šljive, oraha, kruške

FEDERACIJA BIH: Smanjena proizvodnja kukuruza, duhana, šljive, oraha, kruške

U 2019. godini u Federaciji BiH ostvarena je proizvodnja kukuruza-zrna od 243.093 tone, što je pad za 10,1 posto u odnosu na prinos ostvaren u 2018. godini.

Kod  proizvodnje industrijskog bilja, zabilježeno je povećanje proizvodnje soje za 3,4 posto, dok je proizvodnja duhana manja za 16,3 posto u odnosu na 2018.

Prozvodnja krompira u 2019. iznosi 199.768 tona i manja je za 1,9 posto u usporedbi s proizvodnjom u godini ranije. 

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježeno je povećanje kod proizvodnje djeteline za 9,0 posto, lucerke za 6,8 i travnodjetelinskih smjesa za 2,9 posto, dok je proizvodnja kukuruza za krmu manja za 19,2 posto u poređenju sa prethodnom godinom. Kod voća je zabilježen pad prinosa u 2019. , a najveći pad bilježi se kod proizvodnje šljive, za 52,6 posto, oraha za 51,8 posto i kruške za 35,6 posto u odnosu na 2018.

Ukupna proizvodnja grožđa manja je za 2,2 posto u odnosu na 2018, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statitistiku.

vecernji.ba

OGLASI

Loading