Select Page

Fra Petar Bakula – neumorno traganje za boljom Hercegovinom

Fra Petar Bakula – neumorno traganje za boljom Hercegovinom

Nakon Posušja, u petak je u Mostaru u Franjevačkom samostanu održan drugi dan Međunarodnog simpozija o fra Petru Bakuli. Simpozij se održava povodom 200 – te obljetnice rođenja ovog najobrazovanijeg franjevca onoga doba na cijelom Balkanu, a za kojeg se ponosno možemo pohvaliti da dolazi upravo iz Posušja.

Simpozij u Mostaru

Drugoga dana u Franjevačkome samostanu u Mostaru predstavljeno je čak sedamnaest radova znanstvenih djelatnika sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mostaru.

Uvodno izlaganje je održao fra Ivan Ševo, vikar hercegovačke franjevačke provincije koji je za fra Petra kazao kako je svojim djelom trajno obilježio jedno tegobno doba naše povijesti dajući nam mnoga stvarna i duhovna dobra, pa je time i zaslužio da mu zahvalimo osvjetljujući, tumačeći i slaveći njegovo ime i djelo. „Fra Petar Bakula se cijelim svojim bićem posvetio hercegovačkom zavičaju i njegovu napretku,“ kazao je Ševo.

Zatim su uslijedila brojna predavanja iz svih područja kojima se fra Petar bavio. Tako je fra Andrija Nikić predstavio političke i vjerske prilike fra Petrovog doba. „Bila su to posljednja desetljeća turske vladavine u našim krajevim, doba kada su turski upravitelji bili bez sultanova nadzora i radili su što su htjeli. Fratri su morali postupati vrlo oprezno i s mudrošću, kako od okupatora koji se u Hercegovini utaborio ne bi stradao katolički puk, Fra Petar Balula je svojim spisima i raznovrsnim djelovanjem budio želju za slobodom kršćanskog naroda, “ kazao je fra Nikić.

Posebno zanimljiv bio je dio izlaganja Ive Curića koji je otkrio jako zanimljiv podatak kako je fra Petar u to vrijeme uz studij teologije završio tečaj iz medicine i ljekarništva. „Što više, napisao je ljekarušu koja je najvjerojatnije bila remek- djelo u ovome žanru medicinske literature. Djelo je to koje sjedinjuje medicinu i religiju, medicinu i književnost, kao i medicinu i etnografiju te približavaju postupke liječenja i samoliječenja širem krugu ljudi s namjerom da uobičajeno pučko liječenje „pročiste“ od praznovjerja,“ kazao je Curić.

Profesor Mladen Glibić s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predstavio je profil u graditeljstvu koji je fra Petar imao za vrijeme života. Gradio je mnoge crkve, škole i druge objekte vjerskog i pučkog života onodobnog stanovništva. „Četiri su najvažnije njegove građevine: stara biskupova rezidencija u Vukodolu u Mostaru, star crkva u Gradnićima, crkva sv. Stjepana u Gorici i stara crkva sv. Pera Ipavla u Mostaru,“ kazao je Glibić.

Posebno zanimljiv je doprinos Fra Petra u području poljoprivrede. Prof. dr. sc. Jure Beljo s Agronomskog fakulteta je kazao da teme poljoprivrede, sela i seljaštva zauzima važno mjesto u djelovanju fra Petra. „U svojim djelima Bakula opisuje područja poljoprivredne proizvodnje u Hercegovini, uvjete za poljoprivrednu proizvodnju i navodi kulture koje se u ovim krajevima uzgajaju. Bakula je na stanovit način kroničar agrara Hercegovine svoga doba. On je svojim savjetima i praktičnim primjerima nastojao pomoći Hercegovcima u unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje,“ kazao je dr. sc. Beljo.

Tema izlaganja dr. sc . Irine Budimir s Filozofskoga fakulteta u Mostaru bila je Biblijske sintagme u Bakulinu molitveniku. „U jezičnom smislu Pribogoljubna bavljennja za slišati svetu misu iz 1869. godine sadrži kontinuiranu vezu s općefranjevačkom pisanom tradicijom u BiH i autorovim organskim idiomom, a izbor leksema potvrda je karaktera djela i osobnog autorova odnosa prema temi. Taj poučno-vjerski molitveni sadržaj pisan je za duhovnu pripremu vjernika i obiluje zanimljivim leksičkim fondom,“ kazala je dr.sc. Budimir.

Prof. dr. sc Miroslav Palameta s Filozoskog fakulteta je govorio o Bakulinim zanimanjima za stećke kao spomenike naše kulturne baštine i istaknuo zanimljivu činjenicu kako se on prvi zanimao za stećke i temeljito pisao o njima. Prof. dr. sc Irena Musa, također s Filozofskog fakulteta je istaknula kako je Bakula neumorno tragao za boljim životom. „Prostor i vrijeme u kojem je fra Petra Bakula živio, odisali su višestoljetnom kulturnom dekadencijom, borbom za goli život, neimaštinom, neznanjem, neprosvijećenošću. Fra Petar je bio i teolog i filozof i graditelj i ljekarnik, bio je duša i pokretač svih vjerskih, prosvjetnih, kulturnih i humanih djela svoga doba u Hercegovini,“ kazala je prof.dr.sc. Musa.

Dekanica farmaceutskog fakulteta u Mostaru prof. dr. sc. Monika Tomić je kazala da su od samog pastoralnog djelovanja franjevci brinuli i za zdravstveno stanje puka te su svoja znanja koja su donijeli s europskih učilišta sačuvali u svojim ljekarušama. „Unatoč zabranama i teškom stanju pod turskom okupacijom, svojom su upornošću dobivali dozvole za liječenje. Nisu liječili samo katolički narod nego i lokalne turske moćnike. Tako je i fra Petra postao osobni liječnik Ali- paše Rizvanbegovića,“ kazala je dr. sc. Tomić.

Povjesničar, arheolog i etnograf tri su karakteristike o fra Petru Bakuli koje su najmanje poznate, a koje je predstavio fra Robert Jolić. „Upravo je Bakula prvi počeo prikupljati arheološke nalaze koje je susretao za svojih čestih putovanja po svim područjima zapadne Hercegovine, prije svega popis nekropola stećaka. Možemo ga predstaviti i kao prvaka etnografije na hercegovačkom području jer je prvi prikupio i potom objavio bezbrojne narodne izreke, od kojih se mnoge od njih nalaze samo u njegovim djelima. Zanimala ga je i povijest, prije svega reda kojemu je pripadao, ali i okružja u kojemu je živio, “ kazao je fra Robert.

Poštanska marka povodom 200. obljetnice rođenja far Petra Bakule

Na simpoziju u Mostaru predstavljena je i poštanska marka koji je Hrvatske pošta u Mostaru izdala u povodu 200. obljetnice rođenja fra Petra Bakule. Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku marku u arku od 9 maraka, žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Autor izdanja je Marin Musa, marka nominalne vrijednosti 0,90 KM tiskana je u tiskari Zrinski u Čakovcu i u poštanskom prometu koristi se od 24. 5. 2016. godine, dakle datumom rođenja fra Petra Bakule.

Velikan hrvatskog katoličkog puka u Hercegovini

Sva ova predavanja koja je upriličila hrvatska akademska zajednica o fra Petru Bakuli potvrda su veličine lika i djela ovog franjevca. Fra Petar Bakula je hrvatski katolički puk zadužio u mnogim sferama društvenog i vjerskog života. Kao prvak hrvatskog narodnog preporoda u Hercegovini fra Petar Bakula se svojom svestranošću cijelim svojim bićem posvetio hercegovačkom zavičaju i njegovu napretku.

posušje.net

OGLASI

Loading