Select Page

II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2018. godini za zapošljavanje osoba s invaliditetom

II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2018. godini za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavljuje II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa razvoja gospodarskih društava i zaštitnih radionica, programa održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2018. godini.

Preuzimite Javni poziv: OVDJE

Aplikacijske obrasce možete preuzeti:

OVDJE

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2018. – financiranje/sufinanciranje programa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.10.2018. godine.
Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

OGLASI

Loading