Select Page

Javna rasprava – sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Konjovac”, općina Posušje

Javna rasprava – sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Konjovac”, općina Posušje

Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada ”Konjovac” u općini Posušje, investitora općine Posušje i J.P ”Vodovod” d.o.o. Posušje.

Investitor općina Posušje i J.P. ”Vodovod” d.o.o. Posušje je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 25. 02. 2015. godine u prostorijama općine Posušje sa početkom u 12 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

fmoit.gov.ba

OGLASI

Loading