Select Page

MANJE NAKNADE: Zaposlenima u institucijama BiH manje naknade

MANJE NAKNADE: Zaposlenima u institucijama BiH manje naknade

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, utvrdilo prijedlog ovog zakona kojim se stvara osnova za koncipiranje drugačijeg modela obračuna naknade prijevoza na posao i prijevoza s posla zaposlenim u institucijama BiH.

Ova izmjena će poslužiti kao osnova za izradu novog podzakonskog akta kojim se regulira način i postupak ostvarivanja prava na predmetnu naknadu.
Usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložio zastupnik Damir Arnaut.

Predloženi zakon predviđa da zaposleni u institucijama BiH “nemaju pravo na naknadu za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima koji obavljaju tijekom radnog vremena”.

Kako se navodi u obrazloženju, donošenjem ovog zakona u potpunosti bi se onemogućila isplata naknada bilo kom zaposlenom u bilo kojoj instituciji BiH, uključujući izabrane i imenovane osobe koje su u radnom odnosu u tim institucijama, za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima tokom radnog vremena.
Zahtjev zastupnika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH po hitnom postupku, nije prihvaćen te će predloženi zakon biti razmatran u redovnoj parlamentarnoj proceduri.

Zastupnici su podržali Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, koji je predložila zastupnica Maja Gasal-Vražalica upućen je kolegiju Doma na usuglašavanje, jer prilikom glasanja o principima predloženog zanoka nije bilo potrebne entitetske većine iz RS-a.

Zastupnici nisu prihvatili negativni izvještaj Zajedničke komisije za ljudska prava o Prijedlogu zakona o azilu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, te će predloženi zakon biti vraćen komisiji na ponovno razmatranje i dostavljanje izvještaja Domu.

Na današnjoj sjednici nije primiljen k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH za 2014. godinu.

Prihvaćen je Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u razdoblju od 1.7. do 31.12.2014., kao i Izvještaj o radu Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2014. godinu.

Zastupnici su prihvatili Prijedlog strategije BiH za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcijskog plana za razdoblje 2015. – 2018. godinu.

Nije prihvaćen Prijedlog rezolucije o granicama BiH, koji je predložio zastupnik Zaim Backović.

Zastupnička inicijativa Denisa Bećirovića, kojom bi se zadužilo “Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH”, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, upućena je Kolegiju doma na usuglašavanje.

Na usuglašavanje Kolegiju iz istog razloga je upućen i Prijedlog zaključka zastupnika Sadika Ahmetovića koji bi se zadužilo “Vijeće ministara BiH da dostavi informaciju o primjeni Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH s akcentom na izučavanje ‘nacionalne grupe predmeta’ i izučavanje maternjeg jezika na cijeloj teritoriji BiH”.

Zastupnici su dali suglasnost za ratifikaciju više međunarodnih sporazma i ugovora.

OGLASI

Loading