Select Page

Najavljen pojačan inspekcijski nadzor: Obvezne mjere osobne zaštite i socijalne distance

Najavljen pojačan inspekcijski nadzor: Obvezne mjere osobne zaštite i socijalne distance

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi novi set naredbi s obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju u Federaciji BiH.

Novim naredbana obvezuju se krizni stožeri zdravstvenih ustanova u ŽZH da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa, naspram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području Županije.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke da nastave s kontinuiranom provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Županije Zapadnohercegovačke, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje se testiranjem utvrdi da su pozitivne na koronavirus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke da pojača epidemiološki nadzor nad provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Županije Zapadnohercegovačke.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke provođenje mjera aktivnog epidemiološkog nadzora u skladu s preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koje do sada nisu donijele krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, odnosno mjerodavni gradski i općinski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje nadležnosti.

Zadužuje se MUP Županije Zapadnohercegovačke da poduzima mjere iz svojeg djelokruga kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19.

Naredbe du donesene s rokom važenja od 14 dana, priopćeno je iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon isteka roka ove Naredbe Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke će sagledati kompletnu epidemiološku situaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj i napraviti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odlučiti novom Naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.                                                

Napominjemo da dio naredbi koje su izdane  3. lipnja 2020. godine u točkama 1.-4.; te točkama 6.-15. ostaje na snazi.

Ovaj set mjera je uveden zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Federaciji BiH u kojoj je samo jučer registrirano 24 pozitivna slučaja na COVID-19 od ukupno testirana 832 uzorka u Federaciji.

Radioposusje.ba

OGLASI

Loading