Select Page

Novim kolektivnim ugovorom veće plaće za sve djelatnike MUP-a ZH županije

Novim kolektivnim ugovorom veće plaće za sve djelatnike MUP-a ZH županije

Djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova ZHŽ-a uskoro će uslijediti povećanje plaća, odnosno izjednačavanje s ostalim proračunskim korisnicima. Naime, u tijeku je izrada novog kolektivnog ugovora kojim će se regulirati određena prava zaposlenih u MUP-u ove županije, piše Večernji list BiH.

Do sada je na snazi bio kolektivni ugovor koji je potpisan još 2010. za vrijeme Vlade Zvonka Jurišića, a koji je imao određene propuste kojima su djelatnici ovog ministarstva dovedeni u nepravedan položaj. “Kolektivni ugovor za zaposlenike u MUP-u ZHŽ prestao je vrijediti 14. 11. 2016., a u tijeku je proces izrade novoga kolektivnog ugovora u kojem će se, između ostaloga, regulirati pitanje izjednačavanje osnovice za obračun bruto plaća svih proračunskih korisnika gdje će biti ugrađeno opće načelo nediskriminacije po osnovi plaće za isti rad”, navode iz MUP-a ZHŽ-a. Upravo je neravnopravan položaj u odnosu na ostale proračunske korisnike jedan od glavnih razloga zbog kojeg Sindikat zaposlenih u MUP-u ZHŽ-a ovih dana izražava nezadovoljstvo te najavljuje prosvjede. Uz izjednačavanje plaća s ostalim proračunskim korisnicima ove županije, Sindikat ističe još neke zahtjeve od kojih je, kako navode iz MUP-a ZHŽ-a, dobar dio već ispunjen. “Od 1. veljače 2015. do danas ispunjeni su sljedeći zahtjevi Sindikata: izrađen je i usvojen novi pravilnik o unutarnjem ustroju, što je bilo pretpostavka provođenja kvalitativnih promjena unutar Ministarstva, te je temeljem javnih natječaja u radni odnos primljeno 6 državnih službenika i 7 namještenika, kao i 7 vježbenika s VSS, čime je omogućeno normalno funkcioniranje pojedinih službi. Također, temeljem javnog oglasa raspisanoga prošle godine u radni odnos smo primili ili ćemo uskoro primiti 36 policijskih službenika (6 policijskih službenika u činu mlađeg inspektora već je počelo raditi, a 30 policijskih službenika u činu policajca završit će obuku i početi raditi za mjesec i pol dana)”, navode iz MUP-a ZHŽ-a.

Dodaju i kako je u tijeku još jedan javni oglas temeljem kojega će u radni odnos primiti još 30 policijskih službenika, i to 25 policijskih službenika u činu policajca i 5 policijskih službenika u činu mlađeg inspektora.

“Primanjem u radni odnos 66 policijskih službenika bit će ispunjen jedan od osnovnih zahtjeva koje Sindikat već godinama postavlja pred Ministarstvo, a to je popuna praznih radnih mjesta jer je zbog velikog manjka policijskih službenika bio otežan rad policije i smanjena njezina operabilnost”, ističu iz MUP-a ZHŽ-a.

Dodaju kako su u navedenom razdoblju 34 zaposlenika MUP-a stekla uvjete za umirovljenje, te su istima izmirene sve obveze nakon čega su dobili odluke o umirovljenju. Radi se i na boljem opremanju policajaca, tako su svim uniformiranim policijskim službenicima nabavljene posebne ljetne policijske odore, a u tijeku je nabava radno-taktičkih zimskih policijskih odora i opreme. Za potrebe policije nabavljeno je 15 novih motornih vozila, čime su poboljšani uvjeti rada policijskih službenika na terenu.

“Od stupanja na dužnost aktualnog ministra svim djelatnicima se uz plaću uplaćuju doprinosi, a beneficirani radni staž policijskim službenicima se redovito uplaćuje od 1. 1. 2016. Dug po toj osnovi, koji Ministarstvo ima prema djelatnicima iz ranijih godina, otplaćuje se u skladu s dogovorom, postignutim s Federalnim zavodom za mirovinsko osiguranje”, navode iz MUP-a ZHŽ-a. Kada je riječ o odlukama Vlade iz 2013. i 2014 godine, kojima je svim proračunskim korisnicima umanjena, pa zatim nešto povećana osnovica za izračun bruto plaće, iz MUP-a navode kako na navedenu odluku ovo Ministarstvo ne može utjecati s obzirom na to se ona odnosi na sve proračunske korisnike, pa samim tim njome nisu oštećeni samo djelatnici MUP-a već svi korisnici proračuna.

vecernji.ba

OGLASI

Loading