Select Page

OBAVIJEST O UPISU UČENIKA U PRVE (I.) RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

OBAVIJEST O UPISU UČENIKA U PRVE (I.) RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

Na temelju Odluke o upisu učenika u prvi (I.) razred srednjih škola u školskoj 2020./2021. godini, koju je donijela ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa  Županije Zapadnohercegovačke, Gimnazija fra Grge Martića Posušje    r a s p i s u j e

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis učenika u prvi (I.) razred

gimnazije u školskoj 2020./2021. godini

kako slijedi:

 1. a) opća gimnazija……………90 učenika
 1. LJETNI UPISNI ROK
 • Prijave učenika za upis primat će se 23. i 24. lipnja 2020. godine u vremenu od 8 – 14 sati.
 • Objava rezultata (rang-liste) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 29. lipnja 2020. godine do 8 sati.
 • Upis učenika 30. lipnja 2020. godine od 8-12 sati.
 1. JESENSKI UPISNI ROK
 • Objava nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine.
 • Prijava učenika u škole s nepopunjenim mjestima je 25. kolovoza 2020. godine od 8 – 12 sati.
 • Objava rezultata primljenih učenika, najkasnije 26. kolovoza 2020. godine do 12 sati.
 • Upis učenika je 27. kolovoza 2020. godine od 8 do 12 sati.

U GIMNAZIJU  MOGU SE UPISATI UČENICI KOJI IMAJU NAJMANJE 45 BODOVA.

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

 1. Prijavu za natječaj (koja se dobije u tajništvu škole)
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list (da ima matični broj)
 3. Svjedodžbu o završenom                                   sedmom (VII.) i  osmom (VIII.) i devetom (IX.) razredu osnovne škole
 4. Rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik

    ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi  ili

    rješenje o razvrstavanju te mišljenje  službe za profesionalnu orijentaciju (za  

    učenike s teškoćama u razvoju),

 1. Mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za

    učenike sa zdravstvenim teškoćama – invalide učenike),

 1. Potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja

    te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%)

 1. Priznanja po osnovi natjecanja.

Izbor učenika vršit će se na osnovu sljedećih elemenata:

OPĆI UVJETI

 1. a) Opća gimnazija

  Opći  uspjeh u 8. i 9. razreda osnovne škole

  Uspjeh iz relevantnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Povijest
 5. Zemljopis

Posebni uvjeti:

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno.

          Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na gore navedenim natjecanjima iz znanja i vještina i relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

 • za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,
 • za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje, ( bez obzira na postignuto mjesto).

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog/gradskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, odnosno jedan od ta dva razreda, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o nostrifikaciji, koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Gimnaziju fra Grge Martića Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.         

         Napomena: Ponavljači se izravno (bez bodovanja) primaju samo u prvom upisnom roku, odnosno trećem  ukoliko izgube godinu na popravnom ispitu.

 • U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine  nemaju navršenih 17. godina života.

   Ravnatelj:

   Ante Jukić, prof.

OGLASI

Loading