Select Page

Od sada jednostavno možete provjeriti jesu li vam uplaćeni doprinosi

Od sada jednostavno možete provjeriti jesu li vam uplaćeni doprinosi

Osobe koje su zaposlene od 2016. godine od sada imaju mogućnost elektronske provjere je li im poslodavac uplatio doprinose iz plaća.
Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim licima je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem online portala.

Način na koji zaposlene osobe mogu pristupiti elektronskom uvjerenju o plaćenim doprinosima je putem web stranice Porezne uprave Federacije BiH, na kojoj je oformljen poseban informativni portal gdje se svi stalni zaposlenici mogu informirati na koji način se odnose njihovi poslodavci prema njima.

Na vrhu stranice nalazi se poveznica na online aplikaciju na kojoj je moguće izvršiti provjeru uplaćenih doprinosa unosom osnovnih podataka JMB, ime roditelja, OIB i broj osobne iskaznice.

Uslugu mogu koristiti osigurane osobe koje su obavezno osigurane (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se regulira mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sustavu Porezne uprave Federacije BiH, te na svom računalu mogu isprintati informaciju o plaćenim doprinosima sa Uvjerenja JS 3650.

Također, na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti je li im je i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sustav (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Iz Porezne uprave FBiH stalno podsjećaju kako sve zaposlene osobe, ukoliko im doprinosi nisu uplaćeni, imaju mogućnost reagirati na vrijeme, odnosno da po tom saznanju poduzeti aktivnosti za ostvarenje svojih prava i da poslodavca prijave Poreznoj upravi Federacije BiH.

Šta je OIB i kako ga dobiti?
Osobni identifikacijski broj (OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sustav

Za dobivanje OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu podružnicu prema svome prebivalištu i uz pokaz osobne iskaznice dobiti Obavijest sa osobnim podacima koje sadrži trajni OIB preko kojeg se može koristiti ova usluga.

Napomena: Porezna uprava Federacije BiH i na ostalim službenim dokumentima koje izdaje osiguranim licima iz Jedinstvenog sustava (npr. Potvrda o statusu – obrazac JS 3600, Uvjerenje o uplaćenim doprinosima – obrazac JS 3650) ispisuje zaposlenim osobama osobne podatke o OIB-u koji su trajnog karaktera i osobe koje posjeduju ove dokumente mogu koristiti ovu uslugu bez dodatnog odlaska u poreznu podružnicu radi dobivanja trajnog OIB-a.

Način korištenja usluge E-doprinosi
Uslugu je moguće koristiti sa sljedećim osobnim podacima svake zaposlene osobe:

jedinstveni matični broj (JMB),
ime jednog roditelja (prema evidenciji iz MUP-a/RSFL obrasca),
osobni ID broj (OIB) i
broj osobne iskaznice (državljanstvo za strane građane).
Što je najvažnije portal je moguće koristiti putem vodećih internetskih pretraživača na svim tipovima elektronskih uređaja (računalo, laptop, tablet, mobitel i dr.) bez dodatnih tehničkih preduvjeta.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading