Select Page

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

U općinskoj vijećnici je tijekom jutra održana 20. sjednica Općinskog vijeća.

Na samom početku, predsjednik vijeća Ivan Lončar obavijestio je nazočne o ostavci vijećnika Ante Begića (HDZ BiH). Umjesto njega, položivši svečanu prisegu, rad u ovom sazivu Općinskog vijeća će nastaviti Anita Galić.

Također, vijećnik Vinko Perko (Hrvatska nezavisna lista) obavijestio je nazočne kako će ubuduće u Općinskom vijeću nastupati ispred HSP-a BiH.

Nakon kratkih izlaganja ravnatelja glazbene škole i osnovnih škola s područja općine Posušje, usvojena su izviješća o radu za proteklu školsku godinu. Razmatrana su i izviješća o radu mjesnih zajednica i udruga koje se financiraju iz općinskog proračuna.

Usvojeno je i izviješće o radu JP Vodovod Posušje. U prethodnom izlaganju direktor Frano Lebo istaknuo je pozitivno godišnje poslovanje ovog poduzeća, te blagi porast potrošnje vode i komunalnih usluga. Po pitanju informacije o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanja okoliša, istaknuo je vrlo loše stanje s divljim odlagalištima otpada. Unatoč tome što ih JP Vodovod kontinuirano uklanja, oni se iznova pojavljuju. Predložio je zajedničke akcije komunalne općinske inspekcije s ovim poduzećem, kako bi se pokušao riješiti ovaj problem. Petar Boban je skrenuo pozornost na potrebu podizanja svijesti riječima: „dok god svi ne budemo komunalni redari neće se riješiti ovaj problem“. Postavio je i pitanje kontrole odlaganja otpada u kontejnere vlasnika objekata, jer se događa da treće strane u njih odlažu otpad. Zvonimir Širić je kao jedno od rješenja naveo nužnost edukacije od najmanjih nogu, kako bi mogli u nekom budućem periodu učiniti život na ovom području boljim.

Vezano uz JP Vodovod navedimo i kako je usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju dosadašnjeg Odbora za reviziju Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje, te je imenovan novi sastav.

Na ovoj sjednici razmatrano je i polugodišnje Izviješće o izvršenju općinskog Proračuna, kao i polugodišnje Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća.

Iz područja urbanizma, katastra i imovinsko-pravnih odnosa usvojene su sljedeće točke:

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Vir (Gornji Polići)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Karamatići (Zgoni)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Vinjani (Luke)

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje

– Prijedlog Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata brojevima

Na kraju sjednice vijećnik Perko postavio je pitanje učeničkog prijevoza u MZ Sutina. Pomoćnica načelnika Mirjana Biško odgovorila je da će problem biti riješen. Postupak uvođenja tri nove linije je u tijeku.

Općina Posušje

OGLASI

Loading