Select Page

Održana 57. sjednica Vlade ZHŽ – a

Održana 57. sjednica Vlade ZHŽ – a

57. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je jučer u Širokom Brijegu pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića.

Na jučer održanoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o cestovnom prijevozu na području Županije Zapadnohercegovačke, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i Prijedlog Zakona o otpisu unutarnjeg duga Županije Zapadnohercegovačke, koji je uputila Skupštini u hitnu proceduru.

Nakon izlaganja ministra financija, Vlada je prihvatila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine, kao i Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu i Odluku o izvršenju Rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za nabavku defibrilatora u Domu zdravlja Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za nabavku laboratorijske centrifuge u Domu zdravlja Posušje; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 3148/1 k. o. Uzarići, Široki Brijeg; Odluku o uspostavi sustava koordinacije Vlade Županije Zapadnohercegovačke za izradu odgovora na Upitnik Europske Komisije te Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2016. godine.

Također, Vlada je na jučer održanoj sjednici donijela Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova; ista rješenja za Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa; zatim Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara županijskih ministarstava i uprava, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije Zapadnohercegovačke i Rješenje o privremenom postavljenju ravnatelja Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, kojim se na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika – ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, privremeno postavlja Vesna Hrsto, do okončanja postupka postavljenja putem javnog natječaja, stoji na stranicama Vlade Zapadnohercegovačke županije.

posusje.net

OGLASI

Loading