Select Page

DOM NARODA: Zeleno svjetlo za plinovod preko Posušja i Mostara, USVOJEN Nacrt zakona o elektronskom potpisu u FBiH

DOM NARODA: Zeleno svjetlo za plinovod preko Posušja i Mostara, USVOJEN Nacrt zakona o elektronskom potpisu u FBiH

Izaslanici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH dali su zeleno svjetlo za realiziranjem projekta ‘Južne inerkonekcije’, priopćeno je nakon pete redovite sjednice održane u četvrtak u Sarajevu. 

Tim projektom, dali su potporu za osiguravanje napajanja plinom preko Posušja i Mostara te dalje prema Središnjoj Bosni. Napajanje plinovoda, odnosno nastavak ‘Južne interkonekcije’, naveli su, do Hercegovine bi došao preko Imotskog u Republici Hrvatskoj.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u nastavku pete redovne sjednice, prihvatio je Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH, koji je predložila Federalna vlada. Prihvaćen je bez mnogo rasprave, jedino je delegat Aner Žuljević kazao da će taj akt, kad stupi na snagu, otvoriti niz mogućnosti poslovnim subjektima i ubrzati mnoge procedure. 

Prema obrazloženju Vlade, budući zakon će urediti pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama. Također, utvrđuje i prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verificiranja ili potvrđivanja elektronskog potpisa, vremenskog žiga i pečata, elektronske preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku, koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima i koje potpisnik koristi za potpisivanje te služi za elektroničku identifikaciju potpisnika i autentičnost potpisanog elektronskog dokumenta. 

Kvalificirani elektronski potpis je povezan isključivo s potpisnikom i pouzdano ga identificira. Izrađen je tako da ga potpisnik može koristiti pod svojim isključivim nadzorom, uz visok stepen pouzdanosti, i direktno je povezan s podacima na koje se odnosi i nedvojbeno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka. 

Kvalificirani elektronski potpisi imaju, u odnosu na podatke u elektronskom obliku, istu pravnu snagu kao i vlastoručni potpis i pečat u odnosu na podatke u papirnatom obliku, obrazloženo je, također, iz Vlade. Elektronski potpis smatra se pravno valjanim i dopušteno ga je koristiti u sudskim i drugim postupcima ako ispunjava uvjete propisane ovim zakonom. On ne može biti osporavan u sudskim i drugim postupcima isključivo na osnovu toga što je u elektronskom obliku, predviđeno je.

OGLASI

Loading