Select Page

Održana Konferencija mladih Crvenog križa općine Posušje

Održana Konferencija mladih Crvenog križa općine Posušje

U Kino dvorani Posušje dana 09.11.2018. godine održana je Konferencija mladih Crvenog križa općine Posušje na koju se odazvalo 49 mladih i nekoliko profesora.

Svenazočne je na samom početku pozdravio Predsjednik Crvenog križa općine Posušje gosp. Branko Leko te ih upoznao s osnovnim ciljevima i zadacima, a posebno o slijedećim:
– razvijanje humanosti, prijateljstva, suradnje, solidarnosti i razumjevanja među mladima,
– upoznavanjem ladih s ciljevima i zadacima Crvenog križa, motiviranju i osposobljavanju za njihovo ostvarivanje,
– podizanje zdravstvene kulture mladih,
– pomoć zajednici (poticanje i organiziranje pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, promicanje ideja nenasilja, upoznavanje s opasnošću od minsko-eksplozivnih sredstava, poticanje i organiziranje mladih za čuvanje i unapređenje okoliša,
– edukativno djelovanje kroz predavanja, seminare, tečajeve i natjecanja,
– sportska i druga druženja i druge aktivnosti iz djelokruga mladih Crvenog križa.

Ukratko je predstavio dosadašnje aktivnosti Crvenog križa općine Posušje i rezultate koje su mladi postizali na raznim natjecanjima (općinskim, županijskim, federalnim, državnim), akcijama solidarnosti, dragovoljnog darivanja krvi, radu sa prognanicima i drugo te svima zahvalio za iskazanim interesom za sudjelovanjem u nekim od gore nabrojanih ciljeva i zadataka, zahvalio se i nastavnicima, odnosno profesorima, ravnateljima, roditeljima i svim ostalim koji su mladima približili ideju Crvenog križa.

Svoja dosadašnja iskustva, te poziv i preporuke mladima za još aktivniju uključenost u Crveni križ iznijeli su dvojica dugogodišnjih volontera Crvenog križa općine Posušje. Prvi se obratio prof. Jozo Kolobarić istaknuvši posebno značaj uključenosti mladih u planetarnu organizaciju kakva je Crveni križ gdje će imati priliku potvrditi svoja humanitarna opredjeljenja i rad u službi pojedinaca i zajednica u stanju potrebe.

Nakon Kolobarića vrlo emotivno o svojim dugogodišnjim volonterskim iskustvima govorio je prof. Željko Mitar koji je sa brojnim generacijama učenika Osnovne škole Ante Brune Bušića iz Rakitna sudjelovao, ali i postizao odlične rezultate na natjecanjima iz programa svjesnosti o postojanju mina, natjecanjima iz pružanja prve pomoći od općinske pa sve do državne razine, sa rukovodstvom i volonterima Crvenog križa za vrijeme elementarnih nepogoda pohodio najpotrebnije kojima je dostavljana humanitarna pomoć.

Konferencija je održana nakon dostavljenih preporuka i smjernica od strane Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke čije je Predsjedništvo prethodno usvojilo Pravila o organiziranju i djelovanju mladih Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.

Za Predsjednika Konferencije mladih Crvenog križa općine Posušje izabran je prof. Jozo Kolobarić, za članove Predsjedništva: Marita Miličević, Luka Budimir, Ana Oreč i CvitaLončar.

Za zastupnike u Konferenciju mladih Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke izabrani su: Marita Miličević, Luka Budimir i Ana Oreč, a u Konferenciju mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Jozo Kolobarić.

Novoizabrano Predsjedništvo mladih Crvenog križa općine Posušje je za Predsjednicu izabralo Maritu Miličević, a za dopredsjednika Luku Budimira.

Predsjednica mladih Crvenog križa općine Posušje Marita Miličević se zahvalila na ukazanom povjerenju svim mladima naglasivši da joj je velika čast što će predstavljati mlade Crvenog križa u njegovoj strukturi i da vjeruje da će se zajedničkim radom doći do ostvarivanja ciljeva i zadataka reguliranih predstavljenim aktima, odnosno dokumentima.

Posušje.net

OGLASI

Loading