Select Page

Ostalo je još nekoliko dana, jeste li prijavili porez za prošlu godinu?

Ostalo je još nekoliko dana, jeste li prijavili porez za prošlu godinu?
Za razliku od prošle dvije godine kada je zbog pandemije koronavirusa bio produljen, ove godine rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (obrazac GPD-1051) za 2021. godinu vraćen je na 31. ožujka.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u Federaciji BiH i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije BiH) ako je ostvario:

Dohodak iz dvaju ili više izvora u poreznom razdoblju, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak izravno iz inozemstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, prijevozničke, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. te druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku, prenosi Večernji list BiH.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom razdoblju nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno osoba koja ima obveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom razdoblju obračunala, obustavila i uplatila porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavila mjesečna izvješća (obrazac MIP-1023).

Ovu informaciju Porezna uprava Federacije BiH objavila je sredinom siječnja. U istoj informaciji Porezne uprave FBiH dalje se navodi da pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit. Primjerice, ako je osoba platila 5.000 KM kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 KM. Kad je riječ o povratu poreza po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti FBiH, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava. Navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake sljedeće godine potrebno je priložiti samo originalnu potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

Uz priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit građani mogu tražiti isto i po osnovi troškova zdravstvenih usluga. U tom slučaju obveznik je dužan podnijeti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, dokaz o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području Federacije i račune ljekarne kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem odluke o povratu poreza, a Ministarstvo financija županije na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovom odlukom na tekući račun obveznika poreza u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave. Za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičku osobu propisana je novčana kazna u iznosu od 300 do 3.000 KM.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading