Select Page

PAPA FRANJO: Prazne crkve ne odbacujte, dajte ih siromašnima

PAPA FRANJO: Prazne crkve ne odbacujte, dajte ih siromašnima

“Crkva ne bi sa strepnjom trebala konstatirati da su mnoge crkve prazne, već kako se prilagoditi novom vremenu”, iznio je papa Franjo u pismu sudionicima dvodnevnog (29-30. studenoga) skupa pod naslovom “Zar Bog više ne boravi ovdje? Napuštanje bogoštovnih mjesta i integrirano upravljanje crkvenim kulturnim dobrima”. Skup je organiziralo Papinsko vijeće za kulturu, u suradnji s Papinskim sveučilištem Gregoriana i Talijanskom biskupskom konferencijom.

Crkva treba bez zabrinutosti usvojiti svijest da brojne crkve, koje su do prije nekoliko godina bile potrebne, sada to više nisu.

“Činjenicu da neke crkve nisu potrebne zbog nedostatka vjernika i klera ili pak zbog drugačijega razmještaja ljudi u gradovima i seoskim područjima treba prihvatiti kao znak vremena koji nas poziva na razmišljanje i kojemu se trebamo prilagoditi”, napisao je papa Franjo u pismu.

No što učiniti s praznim crkvenim zgradama? Odreći se upravljanja nad crkvom ne treba biti prvo i jedino rješenje o kojem razmišljati niti to činiti uz zgražanje vjernika, već podsjećanjem na crkveno učenje kako dobra nemaju apsolutnu vrijednost, već u slučaju potrebe moraju “služiti većem dobru ljudima i posebno biti u službi siromašnih”, napisao je Franjo.

Prodaja praznih crkvenih zgrada ili njihova prenamjena ne bi trebala biti neki tabu, ali je, dakako, potrebno šire promišljanje od jednostavnog ekonomskog računa.

Papa Franjo savjetuje biskupima da svaka njihova odluka bude rezultat zajedničkoga razmišljanja provedenoga u kršćanskoj zajednici i u dijalogu s građanskom zajednicom. U Rimu su mnoge od oko 300 crkava prazne.
Ukupno je u Italiji, ako se pridodaju i one u privatnom vlasništvu, oko sto tisuća crkvenih zgrada, od kojih ih je posljednjih godina oko 700 već prenamijenjeno za druge potrebe.

Crkva Sant’Eufrasia u Pisi je, primjerice, postala sveučilišni prostor, kapela San Lazzaro u Piacenzi pretvorena je u restoran, a u Bergamu je muslimanska zajednica otkupila crkvu kako bi je prenamijenila.

OGLASI

Loading