Select Page

Parlament FBiH: Pojedini zakoni skinuti s dnevnog reda jer nisu bili prevedeni na hrvatski jezik

Parlament FBiH: Pojedini zakoni skinuti s dnevnog reda jer nisu bili prevedeni na hrvatski jezik

Na današnjoj 23. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH pojedine točke dnevnog reda nisu razmatrane, jer predloženi zakoni nisu bili prevedeni na sve službene jezike u Bosni i Hercegovini, a što nalaže poslovnik.

Tijekom razmatranja točaka dnevnog reda današnje sjednice Predstavničkog doma predsjednik HDZ-ovog kluba Marijan Klaić primijetio je da pojedini prijedlozi zakona nisu dostavljeni na hrvatskom jeziku.

Klub zastupnika HDZ-a u prethodnom periodu više puta je bio nezadovoljan dostavljenim dokumentima koji su točke dnevnog reda na sjednicama Predstavničkog doma. Međutim, ovoga puta je došlo do granice kada klub zastupnika HDZ-a drži kako ovlašteni predlagatelji koji dostavljaju materijale na razmatranje i donošenje Predstavničkom domu ne postupaju u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma”, rekao je Klaić.

Dodao je da je znatan dio dnevnog reda, a naročito zakona u parlamentarnoj proceduri, dostavljen samo na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju samo na jeziku koji koriste Bošnjaci.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Mirsad Zaimović je kazao da je napravljena greška i, ukoliko iz HDZ-a insistiraju, zakoni će biti povučeni iz procedure. Nakon toga je veći broj zastupnika tražio riječ, prvenstveno oni koji su bili predlagači.

Abc portal info

OGLASI

Loading