Select Page

Zakazana 6. sjednica općinskog Vijeća

Zakazana 6. sjednica općinskog Vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 21.4.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Izvješća o radu javnih ustanova za 2016. godinu:
-Centar za socijalni rad Posušje
-Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
-Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
– „Urbikom“ Posušje
3. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2016. godinu
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na godišnji plan aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o.
Rakitno
5. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2016.
godinu
6. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2017. godinu
7. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod
nazivom „Posuško lito“
8. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u
godini
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog ekološkog akcijskog plana (LEAP) općine Posušje
za period 2016. – 2026. godine
10. Prijedlog Rješenja
11. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
13. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina – zemljišta
14. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
15. Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za 2016. godinu
16. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vicanov Brijeg
(Weltplast i Miviko)
17. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Vokel)

OGLASI

Loading