Select Page

Počeli radovi u ulici fra Petra Bakule vrijedni 380.000 KM

Počeli radovi u ulici fra Petra Bakule vrijedni 380.000 KM

Krenuli su radovi na temeljitoj rekonstrukciji jedne od najdužih i najprometnijih ulica u Posušju, ulici Fra Petra Bakule.

Trenutno je na samom križanju s ulicom H.S. Kosače posebna regulacija prometa, dok se na ostatku ulice promet odvija nesmetano. Mole se vozači za oprez i strpljenje!

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH donijela je odluku o raspodjeli 20 milijuna maraka na temelju javnoga poziva, na koji je općina Posušja uspješno kandidirala projekt  rekonstrukcije Ulice fra Petra Bakule u iznosu od 380.000 KM. Raspisan je javni natječaj a najpovoljniji ponuđač bila je KTM Brina.

Ovih dana je objavljena je konačna lista korisnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja za „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu“ a sve sukladno objavljenim javnim pozivima za 2022. godinu.

Općina Posušje je na predmetni javni poziv prijavila projektnu aplikaciju Rješavanje problema poplava i odvodnje na području ulice fra Petra Bakule za koju je odobreno 180.000,00 KM i za koju će uskoro biti raspisan javni natječaj tako da se konačno zahvatima riješi zasigurno jedna od najprometnijih ulica u Posušju.

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading