Select Page

Počeo projekt “Zvuk kamena” koji doprinosi razvoju tržišta rada

Počeo projekt “Zvuk kamena” koji doprinosi razvoju tržišta rada

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar zajedno s partnerima Općina Grude, SSS Posušje, Zavod za zapošljavanje ŽZH, VMS d.o.o. Posušje, KROR d.o.o. Posušje, Plava vječnost d.o.o Posušje i Udruženje građana Zvuk kamena Posušje započeli su implementaciju projekta “Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji kamena i prerađivačkoj industriji”.

Alisa Gekić, direktorica centra usluga LiNK-a za poslovni portal Akta.ba je kazala kako se radi se o projektu koji ima za cilj doprinjeti razvoju tržišta rada u sektoru kamena na području Županije zapadnohercegovačke kroz uspostavu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

“Lokalno parnerstvo za zapošljavanje (LPZ) će biti uspostavljeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i imat će jasno definisan plan rada. Cilj LPZ je analiza potreba privrednih subjekata i ponude radne snage, te uspostava institucionalnog okvira s ciljem stvaranja osnova za razvoj, zapošljavanje i socijalnu inkluziju na lokalnom nivou u sektoru kamena na području Županije”, pojasnila je Gekić.

Inače, ovo lokalno partnerstvo za zapošljavanje je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira sa četiri miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Gekić, pojašnjavaja kako se ovim projektom uvodi inovativna praksa u izvođenju praktične nastave i suradnje javnog, privatnog i NVO sektora na ciljanom području. Centar za (do)obuku kadra u sektoru kamena će na inovativan način i u skladu s najboljom mogućom praksom osigurati povezivanje svih aktera na tržištu rada.

Vrijednost projekta iznosu 53.635 EUR, sa periodom implementacije od osam mjeseci (juni 2018 – januar 2019).

Budući da je jedan od ciljeva LPZ dugoročno i sistemski rješavanje problema u sektoru kamena, Gekić kaže kako očekuju priključenje i drugih općina sa područja Županije kao i svih drugih aktera koji iskažu interes.

E. Ko. / Akta.ba

OGLASI

Loading