Select Page

Posušje i Humac župe s najviše krštene djece u 2020. godini

Posušje i Humac župe s najviše krštene djece u 2020. godini

Tijekom prošle godine 142 djece primilo je sakrament krštenja u Župi Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije, a samo jedno dijete manje kršteno je u Župi sv. Ante – Humac.

Dalje, župa Posušje ima puno bolje statističke podatke što se tiče umrlih u prošloj godini. Naime, u Posušju je umrlih u 2020. godini 97, od čega je veći broj umrlih u posljednjim mjesecima prošle godine.

Na Humcu je pak umrlo 183 ljudi. Iz Župe sv. Ante podsjećaju kako je u usporedbi na 2019. godinu, pokopano 47 više osoba, ali i kršteno 20 djece manje.

U ovoj župi prošle godine vjenčana su 73 bračna para, dok je u Posušju sakrament ženidbe sklopilo 56 bračnih parova, od toga najviše u ljetnim mjesecima.

Obzirom na pandemiju koronavirusa, može se primijetiti kako su u Posušju od siječnja do svibnja samo dva bračna para sklopila sakrament ženidbe.

Mostarske župe

Prema dostupnim podacima na web stranicama župa, zanimljive brojke mogu se pronaći i za Mostar.

Tako je u Župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista 92 djece primilo sakrament krštenja, 117 djece Prvu svetu Pričest, a krizmanika je bilo 98. Vjenčana su 13 bračna para, a umrlo je 48 ljudi.

U Župi sv. Luke – Ilići i Sv. Marka – Cim obavljeno je 13 vjenčanja i 52 krštenja. Sakrament Krizme primilo je 39 krizmanika, a Prvu Pričest 59 djece. Umrla je 31 osoba.

Prema podacima Župe Katedrala, u 2020. godini, 22 bračnih parova sklopilo je sakrament ženidbe. Kršteno je 82 djece, 72 je primilo Prvu pričest, a krizmano je 99 vjernika.

U Župi Svetog Mateja kršteno je ukupno 88 djece, od toga 48 dječaka i 40 djevojčica.

Sakramentu Prve Pričesti pristupilo je 89 djece, 39 dječaka i 50 djevojčica. Sakrament Svete Potvrde primilo je 83 mladih, 46 muških i 37 ženskih. Brak je sklopilo 27 parova, a preminule su 44 osobe, od toga 6 nerođene djece.

U Župi Presveto trojstvo Blagaj Buna kršteno je 25 djece, 11 manje nego godinu prije. Od toga 14 dječaka i 11 djevojčica. Krizmanika je bilo 27, a prvopričesnika 24. Umrlo je 26 osoba, dvoje manje nego 2019. godine.

Župa broji 787 obitelji, odnosno 2633 vjernika, a od toga 212 u inozemstvu. Vjenčano je 8 bračnih parova.

U Župi sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići svećenici su blagoslovili 733 domaćinstva s 2.534 člana.

Prema župnoj statistici, u protekloj godini kršteno je 42 djece, od toga 4 ne žive u župi. Dakle, krštenih župljana je 38.

Ukopane su 52 osobe, od toga ovdje nije živjelo njih 13. Dakle, umrlih župljana bilo je 39.

Vjenčanja je bilo 18, od kojih će samo tri para ostati živjeti na području župe.

Negdje bolje nego prije pandemije

Svoje statističke podatke objavila je i Župa Kočerin. U župi stalno živi 2.934 vjernika u 842 stalna domaćinstva. Uz to u župi ima dodatnih 77 kuća ili vikendica u kojima povremeno za blagdane ili godišnje odmore živi 269 osoba.

Kršteno je 30 djece, dvoje manje nego prošle godine. Od toga 14 muške i 16 ženske djece. Od ove djece šestero neće živjeti u župi. Dakle, u župi ostaje živjeti 24 krštenika.

Umrlo je 78 osoba, 22 osobe više nego prošle godine. Od toga umrlih 43 muških i 35 ženskih osoba. Od ovih pokopanih 13 nije živjelo u našoj župi, a kod nas su pokopani. Uzimajući realno krštene djece koja ostaju živjeti u župi je 24, a umrlih koji su živjeli u župi 65. Tako da smo po tom kriteriju 41 osoba u minusu u odnosu na proteklu godinu.

Vjenčana su 22 bračna para, dva para manje nego prošle godine. Pričešćeno je 30 djece, 15 muške i 15 ženske, što je 8 djece više nego prije godinu dana, dok je krizmana 71 osoba, 39 mladića i 32 djevojke.

Prema statistici župe Čerin, 44 djece je kršteno, što je dva krštenja više nego prošle godine. Zanimljivo, u prošloj godini obavljeno je 58 sprovoda, što je u odnosu na 2019. manje za osam sprovoda.

Vjenčana su 23 para, također unatoč pandemiji više nego prošle godine. Krizmanika je bilo 56, a prvopričesnika 28.

Prema statistici Župe Krista Kralja u Čitluku, prošle godine je kršteno 57 djece. Od toga 31 dječak i 26 djevojčica. Brak su sklopila 23 para, a umrlo je 48 osoba.

Prvu svetu Pričest primilo je 62 župljana, a za jednu brojku više je bilo krizmanika.

Zavirili smo i u župnu statistiku Prozor-Rame. Tako je u Župi Rumboci 312 obitelji, 14 krštenih, 16 umrlih, 8 vjenčanih. U župi Prozor kršteno je 38 djece, a umrlo 27 župljana. Vjenčano je 8 parova, a Prvu Pričest primilo je 32 djece.

U župi živi 901 obitelj, odnosno 3233 župljana.

Prema podacima Župe Rama Šćit, broj župljana je 1966, odnosno 560 obitelji.
Kršteno je 13 djece, umrla 41 osoba. Vjenčano je 9 parova, što je u odnosu na 2019. godinu 17 parova manje.

Odlasci mladih

Podsjetimo kako je prema podacima Župe Svetog Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu broj vjenčanih u odnosu na 2019. godinu manji za 18.

Naime, od 34 bračna para koja su se vjenčala u duvanjskoj župi u 2020. godini, čak njih 18 će živjeti u inozemstvu.

Prosječna starosna dob mladenki je 26.94 godina. Prosječna starosna dob mladoženja je 30,06 godina. A zajednička starosna dob je 28,5 godina, navedeno je u župnoj statistici.

U ovoj župi u 2020. godini kršteno je 90-ero djece, 46 dječaka i 44 djevojčice, što je 20 manje u odnosu na 2019. godinu.

Od toga 21 neće živjeti na području ove župe. Roditelji su davali različita imena svojoj djeci i još uvijek su to većinom naša tradicionalna-kršćanska-biblijska imena, navedeno je iz franjevačkog samostana.

U 2020. godini u župi Svetog Mihovila Arkanđela krizmano je 108 djece prvih razreda srednje škole. Od toga ih je 3 došlo iz inozemstva. Prvu svetu pričest primilo je 91 dijete četvrtoga razreda osnovne škole.

U župi u 2020. godini pokopano je 129 osoba, 34 više u odnosu na 2019. godinu. Od 129 umrlih, 20 ih je živjelo na području drugih župa. Nitko nije bio maloljetan. Opremljenih je bilo 68. Prosječna dob umrlih je 75,75 godine. Od ukupnog broja umrlih muških je bilo 65, a ženskih 64. Najstarija osoba imala je 100 godina, a najmlađa 19 godina.

IKS-portal

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading