Select Page

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj održati dana 13. 02. 2017. godine u 1000 sati u skupštinskoj sali u Širokom Brijegu, Stjepana Radića 37 b.

Tekst Nacrta Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj nalazi se na web stranici Ministarstva gospodarstva: www.mg-zzh.com., ili poveznica: http://www.mg-zzh.com//images/dokumenti/2017/Izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf

Ukoliko imate prijedloga, primjedbi i komentara na predloženi tekst molimo Vas da ih dostavite u pismenoj formi u Ministarstvo gospodarstva (na adresu Fra Andrije Kačića Miošića bb, na broj fax-a 682-161 ili na e-mail info@mg-zzh.com) prije održavanja Javne rasprave ili usmeno na dan Javne rasprave.

OGLASI

Loading