Select Page

Prezentacija mogućnosti financiranja privatnog sektora u veljači u Posušju

Prezentacija mogućnosti financiranja privatnog sektora u veljači u Posušju

U utorak, 17. siječnja 2023. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje. Sjednicom je predsjedao predsjednik Udruge Damir Vican, a na sjednici je bilo 5 od 7 članova UO.

Upravni odbora je donio Odluku o visini članarine za 2023. godinu koja je ostala ista kao i u prošloj 2022. godini.

Prihvaćan je prijedlog Ureda za EU integracije ŽZH da UGP bude domaćin prezentacije nekih mogućnosti financiranja projekata u privatnom sektoru iz: fondova EU, kredita Razvojne banke FBiH i grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Ova prezentacija će se održati u Posušju u prvoj polovici veljače 2023. godine.

Na ovom događaju predstavnici Predstavništva Gospodarske komore države Izrael, sa sjedištem u Mostaru, predstavit će mogućnosti suradnje hercegovačkih gospodarstvenika s izraelskim gospodarstvenicima. Država Izrael je partner na ovogodišnjem Sajmu gospodarstva u Mostaru.

Upravni odbor je donio odluku da se obnovi inicijativa upućena Vladi ŽZH od strane UGP-a, po pitanju refundacije doprinosa na isplaćene porodiljne naknade, jer je proračun ŽZH za 2023. godinu znatno povećan u odnosu na ranije godine. Na taj način uvjeti poslovanja u ŽZH bi se po tom pitanju izjednačili s uvjetima u nekim drugim kantonima i županijama u FBiH u kojima se doprinosi na porodiljne naknade plaćaju iz proračuna.

ugp

OGLASI

Loading