Select Page

Prilika za desetero mladih da postanu časnici Oružanih snaga

Prilika za desetero mladih da postanu časnici Oružanih snaga

Do kraja svibnja produljen je rok za prijavu za školovanje kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu RH koje nakon okončanja školovanja u ovoj visokoškolskoj ustanovi i izobrazbe čeka posao u Oružanim snagama BiH. U generaciji 2020./21. prima se deset kandidata za kadete na preddiplomskim studijskim programima “Vojno vođenje i upravljanje” te “Vojno inženjerstvo” u RH, piše Večernji list BiH.

Od toga broja, šestero kandidata bit će usmjereno za studijski program “Vojno vođenje i upravljanje”, u okviru “Vojnog inženjerstva”, po jedan časnik kandidat pohađat će visokoškolsku ustanovu u Hrvatskoj za oklopno-mehanizirani smjer, artiljeriju, inženjeriju te protuzračnu obranu. Svake godina visoka hrvatska vojna učilišta omogućavaju izobrazbu časnika iz BiH.

Brojni dokumenti

Svim kandidatima koji uspješno okončaju obrazovni i vojni dio procesa jamči se zaposlenje u Oružanim snagama BiH umjesto izbora čekanja na burzi rada ili dolaska izvan zemlje. To podrazumijeva i dobivanje početnog čina potporučnika te neto plaću od 1200 KM bez ikakvih drugih naknada. No, da bi se upisali na ugledno visoko učilište, potrebno je zadovoljiti određene kriterije. Najprije to da osoba nije prethodno otpuštena iz državne službe ili pravne osobe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine. Svi kandidati moraju dostaviti više dokumenata te ispuniti nekoliko obrazaca poput životopisa, ovjerene preslike svjedočanstava svih razreda srednje škole, zatim ovjerene preslike diplome četverogodišnje srednje škole, odnosno svjedočanstva s polugodišta četvrtog razreda, ako osoba pohađa četvrti razred. Ako je pak kandidat pohađao ili završio školu u inozemstvu, potrebno je dostaviti ovjerenu presliku nostrificirane diplome i ekvivalencije svjedočanstava razreda završenih u inozemstvu od nadležnog tijela, original ili ovjerenu presliku. Kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja, te original ili ovjerenu presliku izvoda iz matične knjige rođenih trajnog karaktera. Budući da se radi o angažiranju u državnoj vojnoj službi, traži se i original ili ovjerena preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak niti da je potvrđena optužnica protiv kandidata, zatim dokaz o prebivalištu (CIPS) te dokaz o poznavanju rada na računalu, a potrebno je popuniti i suglasnost za obradu životopisa, odnosno podataka/informacija za potrebe procesa konkuriranja na vojne akademije.

Provjera sigurnosti

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti svi oni s više od 18 i manje od 22 godine života. Uz to, potrebno je znanje hrvatskog i engleskog jezika, kao i dobre ocjene iz matematike. Svi kandidati morat će proći i test tjelesne izdržljivosti, ali i test općeg znanja, zatim psihotest, test iz poznavanja engleskog jezika i intervju. Na kraju slijedi i sigurnosna provjera za svakog uspješnog kandidata.

vecernji.ba

OGLASI

Loading