Select Page

Priopćenje za javnost sa 67. sjednice Vlade

Priopćenje za javnost sa 67. sjednice Vlade

U četvrtak 6. travnja 2017. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 67. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine.

Također, Vlada je razmatrala Izvješće o radu Županijskog arhiva za 2016. godinu; Plan i program rada Županijskog arhiva za 2017. godinu; Izvješće o radu JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Plan rada JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2016. godinu; Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije zapadnohercegovačke za 2016. godinu te Plan rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

Vlada je donijela Odluku o uvjetima i načinu korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo; Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d. o. o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L-17 „Mratnjača“ eksploatacijsko polje „Mratnjača“ Posušje, kao i Odluku o proglašenju 14. travnja 2017. godine (Veliki petak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

OGLASI

Loading