Select Page

Reforma mirovinskog sustava: Zavod seli na trezor

Reforma mirovinskog sustava po novom Zakonu u FBiH je u tijeku. Ukoliko se ispune preduvjeti, Federalni zavod MIO trebao bi od početka 2020. godine preći na trezorsko poslovanje.

”Vlada je kao jamac isplate mirovina uzela na sebe da ako nema dovoljno sredstava za isplatu mirovina onda namiruje iz proračuna Federacije”, navodi Redžo Mehić, predsjednik Udruženja penzionera-umirovljenika FBiH.

Sam proces prelaska na trezorsko poslovanje je tehnička mjera koja bi umirovljenicima trebala pružiti dodatnu sigurnost, objavila je Fdderalna televizija. Odnosno, ukoliko doprinosi koji se ubiru ne budu dovoljni za isplatu mirovina, njih će osiguravati proračun Federacije.

”Sad je veća odgovornost onih koji opslužuju proračun da eventualne preskoke u prihodima doprinosa mogu namiriti nekim drugim izvorima, da se brzinski zaduže da bi osigurali sredstva. To je otprilike neka super garancija da rokovi isplate mirovina biti i dalje poštovani”, objašnjava direktor Zavoda MIO FBiH Zijad Krnjić. Međutim, struka objašnjava da postoji bojazan po sam proračun, koji trenutno ugrožava veliki odliv radnosposobnog stanovništva koje je ključni faktor kako bi poslovni subjekti redovno uplaćivali obvezne doprinose.

”Ukoliko ne dođe do značajnijeg ekonomskog rasta i ukoliko se ekonomski rast u BiH bude bazirao isključivo na prilivima stanovnika BiH koji su privremeno iseljeni, rade i žive izvan BiH, nadam se privremeno, sigurno je da bi to trebalo negativno utjecati na proračun BiH”, ocjenjuje Adnan Rovčanin, profesor na Ekonomskom faultetu u Sarajevu.

Bljesak.info

OGLASI

Loading