Select Page

Roditeljima djece s posebnim potrebama naknade i mirovine

Roditeljima djece s posebnim potrebama naknade i mirovine

Roditelji djece s posebnim potrebama u FBiH uskoro bi mogli ostvarivati naknadu umjesto plaće na osnovi koje bi im se uplaćivali i doprinosi za mirovinsko te priznavalo zdravstveno osiguranje.

Tako bi roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj, imao pravo na naknadu čiju osnovicu određuje Vlada FBiH, prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Osnovica za uplatu doprinosa bi bila najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu. Ova prava osigurao bi im nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom koji je razmatran te gotovo jednoglasno usvojen na sjednici Zastupničkog doma Federacije BiH u veljači.

Predlagač ovog nacrta zakona Irfan Čengić na samoj sjednici obrazložio je da roditelji djece s poteškoćama u razvoju najčešće nisu u mogućnosti raditi i zarađivati jer nemaju adekvatnu ustanovu gdje mogu ostaviti svoju djecu. Kazao je da bi se trebala propisati prava na naknadu, a njezin iznos propisala bi Vlada FBiH u skladu s proračunom. – Još važnije za njih je uplata mirovinskog osiguranja, pa Zakon predviđa da država preuzme tu obvezu. Zakon sigurno neće koštati manje od četiri milijuna jer bi velik broj osoba zatražio ta prava koja bi bila financirana iz federalnog proračuna – kazao je Čengić. Svi zastupnici koji su raspravljali o ovom prijedlogu usuglasili su se da nacrt zakona treba podržati i da ovi roditelji zaslužuju da im se pomogne na ovaj način. Nacrt zakona usvojen je skoro jednoglasno uz zaključak da predlagač pri izradi prijedloga uzme u obzir spomenutu raspravu. Prije izrade prijedloga bit će provedena i javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Kako stoji u nacrtu zakona, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: potpuno je ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je, prema preporuci liječnika, roditelj osposobljen, u potpunosti je nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. U nacrtu zakona se navodi i kako, ako u obitelji ima dvoje ili više djece s poteškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

Roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj, ima pravo na naknadu i za vrijeme privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti, kao i tijekom odmora, kada ne obavlja poslove njegovatelja, te ako je dijete na bolničkom liječenju najdulje dva mjeseca. “Roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj, može koristiti odmor u trajanju do četiri tjedna tijekom godine”, zaključeno je u nacrtu zakona koji bi na snagu mogao stupiti početkom iduće godine.

Večernji list BiH

OGLASI

Loading