Select Page

Sveučilište u Mostaru dobiva nove dekane, promjene na osam od jedanaest fakulteta

Sveučilište u Mostaru dobiva nove dekane, promjene na osam od jedanaest fakulteta

Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Mostaru, fakulteti su raspisali natječaje za dekane te najavili sjednice Znanstveno-nastavnoga vijeća sa samo jednom točkom dnevnog reda, a ona je – izbor dekana ili dekanice. Na čelo deset fakulteta i jedne akademije, odnosno 11 ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru, ne može biti ponovno izabrano osam dekana koji su tu dužnost obavljali tijekom dvaju uzastopnih mandata. Time će se znatno izmijeniti sastav Senata Sveučilišta u konačnici, jer će imati novih osam članova, odnosno dekana.

Zanimljivosti izbora

Na većini fakulteta postoje minimalno dva kandidata za dužnost čelnog čovjeka, a kako Večernji list doznaje, na čelu Ekonomskog fakulteta mogao bi, umjesto dosadašnje dekanice Mile Gadžić, doći Igor Živko (rodom iz Bugojna), prodekan u aktualnoj upravi ovog fakulteta. Da su prodekani dosadašnjih uprava najizgledniji kandidati za mjesto dekana, pokazuje i Fakultet zdravstvenih studija, gdje bi dužnost od dosadašnjeg dekana Ivana Vasilja preuzela dr. Vajdana Tomić (Široki Brijeg), potom Farmaceutski fakultet, gdje bi dosadašnju dekanicu dr. Moniku Tomić trebao zamijeniti dr. Ivica Brizić (Jajce). Umjesto dr. Miljenka Bevande, na čelo Medicinskog fakulteta trebao bi doći Ivan Ćavar (Široki Brijeg), a na Pravnom fakultetu dosadašnju dekanicu Sabrinu Horović, prema našim informacijama, trebala bi naslijediti Snježana Pehar (Čitluk).

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike bi, umjesto dosadašnjeg dekana Željka Stojkića, mogla voditi Davorka Šaravanja (Mostar), a Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, umjesto Marija Vasilja, Svjetlana Stanić Koštroman (Kreševo). Na Akademiji likovnih umjetnosti krajem prošle godine vršiteljem dužnosti dekana imenovan je Svetislav Cvetković (Livno), koji bi izborima trebao potvrditi svoj mandat. Dekan je do kraja prošle godine bio Stjepan Skoko.

Mogućnost još jednog mandata ostaje dekanima Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, koji vodi Ivan Ostojić (Čitluk), Filozofskog fakulteta s Ivicom Musićem (Tomislavgrad) na čelu te Građevinskoga fakulteta, čija je dekanica Maja Prskalo (Mostar). Prema našim saznanjima, ova tri dekana trebala bi ostati na pozicijama još jedan mandat.

Izazovi novih uprava

Kakve god konačne odluke Znanstveno-nastavnog vijeća bile, pred novim upravama na fakultetima, a potom i na SUM-u, naći će se brojni izazovi. Pandemija ne jenjava te je model izvođenja nastave uvijek aktualno pitanje. Pred upravama će se naći i potpuna provedba financijske integracije te osiguravanje financijske stabilnosti kako fakulteta tako i Sveučilišta. Suradnja s međunarodnim partnerima, sveučilištima i institucijama i dalje će biti strateško pitanje kako bi fakulteti i Sveučilište bili vidljivi u međunarodnom akademskom prostoru.

U posljednje dvije godine IT sektor je snažno razvijen na Sveučilištu te je, prema najavama, u planu izgradnja zasebne zgrade Centra za informacijske tehnologije, ali i daljnji razvoj i jačanje navedenog sustava gradeći IT sveučilište, odnosno sveučilište budućnosti. Prema našim saznanjima, upravo su danas izbori za nove dekane na dvama fakultetima. I to na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i na Filozofskom, koji bi trebali izabrati čelne ljude. U idućem tjednu, odnosno do kraja mjeseca, trebali bi završiti izbori na svim fakultetima. Poslije Uskrsa svih 11 fakulteta Sveučilišta u Mostaru trebalo bi početi raditi s novoizabranim dekanima.

Vecernji. Ba

OGLASI

Loading